Signalementkaart


Signalementkaart, de bedenker van dit systeem was de Fransman Alphonse Bertillon. Hij was van mening, dat op basis van nauwkeurige lichaamsmetingen de identiteit van het individu vastgelegd kon worden. Op dit eenvoudige theoretische principe bouwde Bertillon een gecompliceerde identificatie methode, waarin lichaamsmetingen centraal stonden. Omdat het menselijk individu niet in getallen alleen te vangen is, waren aanvullende beschrijvingen op deze signalementskaart noodzakelijk. 

Aplhones Bertillon

Halverwege de 19e eeuw toen de steden in rap tempo groter werden ontstond de behoefte aan meer mogelijkheden om personen te identificeren en zo ontstond de Bertillonage. Alphonse Bertillon begon in zijn eigen vrije tijd met het opmeten lichaamskenmerken van de gevangenen, zodat makkelijker gekeken kon worden of ze al eerder veroordeeld waren. In de afbeelding hier naast zie je alle metingen weergegeven. 

 

Zijn systeem had hele goede kanten maar ook een paar nadelen. Alleen volgroeide volwassen mensen konden in zijn systeem gezet worden en het was een enorme hoeveelheid werk om alle maten van de gevangenen op te meten.

 

De anthropometrische signalementen volgens Aplhones Bertillon 

Afbeeldingen: Aplhones Bertillon