ANBI STATUS + JAARVERSLAGEN


Culturele ANBI

Stichting Blokhuispoort heeft de culturele ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. Zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. 

Ontwikkelen van exposities en educatie. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, een extra giftenaftrek geldt. Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in erfgoed, musea, archieven, monumentenzorg.  Culturele ANBI

Doelstelling, missie, visie en kernwaarden

  • Doelstelling: de doelstelling van de Stichting Blokhuispoort is het bevorderen van het behoud van de geschiedenis over het erfgoed De Blokhuispoort. 
  • Missie: Stichting Blokhuispoort draagt de geschiedenis uit van "De Blokhuispoort". De gebouwen aan de Keizersgracht en Blokhuisplein te Leeuwarden, ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld.
  • Visie: Museum Blokhuispoort tot een begrip maken in de samenleving.
  • Kernwaarden: gastvrijheid, betrokkenheid, kwaliteit, ambitie, maatschappelijk belang en betrouwbaarheid. 

Beleidsplan

Download
Beleidsplan Stichting Blokhuispoort.pdf
Adobe Acrobat document 330.5 KB

Huishoudelijk reglement

Download
Huishoudelijk reglement.pdf
Adobe Acrobat document 234.3 KB

Beloningsbeleid

De Stichting Blokhuispoort kent geen salaris, de bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. De Stichting Blokhuispoort kent wel onkosten zoals tegemoetkoming in reis- studiekosten aan vrijwilligers. 

Bestuursleden Stichting Blokhuispoort

Voorzitter: Willem Helfrich

Secretaris: Sylvia Beers  

Penningmeester: Gerard Brattinga

Postadres Stichting Blokhuispoort

Stichting Blokhuispoort  

Dotingastate 52 

8926 MR Leeuwarden


Bank IBAN: NL78RABO0151896577  BIC: RABONL2U  T.n.v. Stichting Blokhuispoort  

KvK nummer:  01160755 Leeuwarden  

Financieel jaarverslag

Download
financieel jaarverslag 2023 VenW.pdf
Adobe Acrobat document 95.2 KB
Download
financieel jaarverslag 2023 - Balans.pdf
Adobe Acrobat document 64.7 KB


Jaarverslag

jaarverslag 2023
Download
Jaarverslag 2023.pdf
Adobe Acrobat document 726.3 KB