Online Museum Blokhuispoort

Museum Blokhuispoort

Museum Blokhuispoort

Online Museum Blokhuispoort vertelt de geschiedenis van de voormalige gevangenis "DeBlokhuisPoort" in Leeuwarden. Het museum is een onderdeel van "Stichting Blokhuispoort" die geheel uit vrijwilligers bestaat en zij promoten en bewaren de geschiedenis van voormalige gevangenis aan het Blokhuisplein en de Keizersgracht in Leeuwarden. Het archief van Museum Blohuispoort vertelt de geschiedenis van "DeBlokhuisPoort" en is onderverdeeld in vijf hoofdstukken. 

  1. "Blokhuis" (1498-1661)
  2. "Huis van Opsluiting en Tuchtiging" (1661-1874)
  3. "De Bijzondere Strafgevangenis" (1874-1969)
  4. "Huis van Bewaring" (1891-2008)
  5. "Cultureel Bedrijvencentrum" (2008- heden)

1. Het Blokhuis Leeuwarden (1498-1661)

De bouw van het Blokhuis werd gestart op 22 februari 1499, in opdracht van Willebrord van Schaumburg, Stadhouder des Hertogen van Saksen. Het Blokhuis vertoonde zich als een verzameling van gebouwen en rondom een gracht is gegraven. Het Leeuwarder Blokhuis was gelegen op de zuidwesthoek van de stad op een vierkant terrein dat volledig omsloten was door grachten met op ieder hoek een rondeel. De overige gebouwen op het terrein waren tegen de wallen geplaatst en omsloten een plein met in het midden een kerk of kapel die in 1530 werd vernieuwd. 


2. Huis van opsluiting en Tuchtiging (1661-1874)

Dit huis is verbonden met het hoofdgebouw van het voormalige blokhuis of kasteel der stad. Het werd in 1661 gebouwd, het brandde op 12 november 1754 bijna geheel af, waarna het veel sterker en veiliger is opgebouwd. Deze gevangenis heeft een zeer ruime binnenplaats en wordt door het tijdelijk garnizoen bewaakt. Zij heeft thans eene uitmuntende inrichting en bestuur. Ook het fabricaat in deze gevangenis, waar 600 à 700 mannen en jongens zijn opgesloten, is uitmuntend. De voortreffelijke inrichting en orde en de doelmatigheid der ingevoerde classificatie (in vier klassen) onder de gevangenen zijn de voorwerpen van den lof der vreemdelingen. 


3. De Bijzondere Strafgevangenis (1874-1969)

De Bijzondere Strafgevangenis gebouwd door J.F. Metzelaar en W.C. Metzelaar op het terrein van het Blokhuis in Eclectische stijl. In 1870-1877 bouwde J.F. Metzelaar ter vervanging van de bestaande gebouwen een nieuwe Bijzondere Strafgevangenis voor straffen langer dan vijf jaar tot levenslang. De nieuwbouw was mede ingegeven door een spectaculaire ontvluchting van elf gevangenen in 1868. In 1892-1894 werd door zijn zoon en opvolger W.C. Metzelaar een cellenvleugel toegevoegd. Hij had in de jaren 1889-1891 al het Huis van Bewaring aan de oostzijde toegevoegd. 


4. Huis van Bewaring (1891-2008)

Huis van Bewaring, gebouwd door J.F. Metzelaar en W.C. Metzelaar. Het gebouwencomplex van de voormalige Penitentiaire Inrichting "DeBlokhuisPoort" aan het Blokhuisplein en de Keizersgracht te Leeuwarden. De oorsprong van het gebouwencomplex gaat echter terug tot de 15de eeuw, waarin het als 'Blokhuis' - een stadscitadel of dwangburcht - gesticht werd op de zuidoostelijke hoek van stad Leeuwarden. Bestemd voor mannen en vrouwen die een(voorlopige) hechtenis ondergaan. Er verblijven verschillende soorten verdachten bij elkaar in één complex. Meestal verblijven de verdachten alleen in een cel. "DeBlokhuisPoort" was voorheen bekend als het H.v.B Leeuwarden. 


5. Cultureel bedrijvencentrum (2008 - heden)

Cultureel bedrijvencentrum. Het voormalige huis van bewaring "DeBlokhuisPoort" herbergt tijdelijk creatieve bedrijven. De voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden is overgedragen naar de gemeente en de gemeente heeft "DeBlokhuisPoort" direct doorverkocht aan BOEi. De Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed, (BOEi) is eigenaar van de voormalige gevangenis "DeBlokhuisPoort" en zij beheren en ontwikkelen het gebouw verder.