Museum Blokhuispoort

Museum Blokhuispoort

Museum Blokhuispoort vertelt het Verhaal van DeBlokhuisPoort! De geschiedenis is onderverdeeld in vijf hoofdstukken: het Blokhuis; het Huis van Opsluiting en Tuchtiging; De Bijzondere Strafgevangenis; het Huis van Bewaring en het Cultureel Bedrijvencentrum. 

Blokhuis

De bouw van het Blokhuis werd gestart op 22 februari 1499, in opdracht van Wilwolt von Schaumburg, Stadhouder des Hertogen van Saksen. Het Blokhuis was een verzameling van gebouwen en rondom was een gracht gegraven. De militairen waren er gehuisvest.

Huis van opsluiting en Tuchtiging

Het Huis van Opsluiting en Tuchtiging was verbonden met het hoofdgebouw van het voormalige blokhuis of kasteel der stad. Het werd in 1661 gebouwd, het brandde op 12 november 1754 bijna geheel af, waarna het veel sterker en veiliger is opgebouwd. 

De Bijzondere Strafgevangenis

De Bijzondere Strafgevangenis werd tussen 1870-1877 gebouwd. In 1953 werd de Bijzondere Strafgevangenis omgezet in een gewone Gevangenis. Het gesticht werd per 1 januari 1970 opgeheven en op 24 mei 1976 weer in gebruik genomen als huis van bewaring.

Huis van Bewaring

Het Huis van Bewaring werd in 1891 in gebruik genomen en bestemd voor mannen en vrouwen.  Op 17 juni 2007 werd de laatste gevangene overgeplaats en op 1 april 2008 zegt het Ministerie van Justitie de huur op. Het gebouw komt tijdelijk leeg te staan.

Cultureel bedrijvencentrum

Het gebouw (circa 16.000 m2) komt in oktober 2014 in handen van de gemeente Leeuwarden en werd daarna overgedragen aan Stichting BOEi. Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed.