Museum Blokhuispoort

Museum Blokhuispoort

Museum Blokhuispoort presenteert het verhaal van DeBlokhuisPoort. De historie is opgedeeld in vijf delen: het Blokhuis, het Huis van Opsluiting en Tuchtiging, de Bijzondere Strafgevangenis, het Huis van Bewaring en het Cultureel Bedrijvencentrum.

Blokhuis

De constructie van het Blokhuis begon op 22 februari 1499, in opdracht van Wilwolt von Schaumburg, de stadhouder van de Hertog van Saksen. Het Blokhuis bestond uit een complex van gebouwen, omgeven door een gracht. Het diende als huisvesting voor de militairen.

Huis van opsluiting en Tuchtiging

Het Huis van Opsluiting en Tuchtiging was gekoppeld aan het hoofdgebouw van het voormalige blokhuis of stadskasteel. Opgericht in 1661, werd het bijna volledig verwoest door een brand op 12 november 1754, maar daarna is het sterker en veiliger herbouwd.

De Bijzondere Strafgevangenis

De Bijzondere Strafgevangenis is gebouwd tussen 1870 en 1877. In 1953 is deze omgevormd tot een reguliere gevangenis. Het gesticht werd op 1 januari 1970 gesloten en vervolgens op 24 mei 1976 heropend als huis van bewaring.

Huis van Bewaring

Het Huis van Bewaring is in 1891 in gebruik genomen voor zowel mannen als vrouwen. Op 17 juni 2007 is de laatste gevangene overgeplaatst en op 1 april 2008 heeft het Ministerie van Justitie de huur opgezegd, waarna het gebouw tijdelijk leeg heeft gestaan.

Cultureel bedrijvencentrum

Het gebouw, met een oppervlakte van ongeveer 16.000 m2, kwam in oktober 2014 in het bezit van de gemeente Leeuwarden en werd vervolgens overgedragen aan Stichting BOEi, de Nationale Maatschappij voor het Behoud, de Ontwikkeling en de Exploitatie van Industrieel Erfgoed.