Sluiting Museum Blokhuispoort

Museum Blokhuispoort

Persbericht sluiting Museum Blokhuispoort

Bestuur Stichting Blokhuispoort laat geen andere keus om het museum in de Blokhuispoort te sluiten. Het nieuwe contract wat Carex ons oplegt kunnen wij juridisch niet ondertekenen. Johan de Jong van Carex Fryslan wil geen onderhandeling over het voorstel van een nieuw contract. 

 

Op maandag 2 juli 2012 10.00 uur moet het museum ontruimd zijn. De stichting Blokhuispoort zal op een andere wijze voortgaan om de geschiedenis van dit bijzondere gebouw te bewaren en uit te dragen. De sluiting is het gevolg van een geschil tussen beheerder CareXFryslân, het museum en de stichting ‘De Blokhuispoort’. De samenwerkende partijen hebben onenigheid over het tekenen van een nieuwe bruikleenovereenkomst.

Voormalige Museum Blokhuispoort
Voormalige Museum Blokhuispoort

6-6-2012 de bijlage die de stichting Blokhuispoort juridisch niet kon ondertekenen. 

Download
bruikleenovereenkomst-carex.pdf
Adobe Acrobat document 17.6 KB


Museum de Blokhuispoort ontvangt meer dan 10.000 bezoekers per jaar. Leeuwarders, Friezen, maar ook veel geïnteresseerden uit binnen- en buitenland. Het museum toont de geschiedenis van de oude gevangenis die tot 2007 in functie was. De Blokhuispoort is een van de meest markante gebouwen in Leeuwarden.  De stichting Blokhuispoort is nu niet meer onder het juk van Carex en de Stichting Blokhuispoort heeft zijn vrijheid weer terug in doen en laten. Vrijheid is het grootste bezit en dat zullen wij straks gaan uitstralen in de nieuwe opzet van de website. Nieuw begin met veel kennis dat we blijven doorgeven en gaan ons richten op educatie voor scholen en een informatiebron voor onze bezoekers van de blokhuispoort.nl. Los van het juk kijkend naar de toekomst en ooit zal er een andere heerser komen in de blokhuispoort. Red. 


Persbericht 6-6-2012 23:00

Museum Blokhuispoort gaat over tot ontruiming. Er is geen overleg meer mogelijk tussen de beheerder van de Blokhuispoort CareX en Stichting Blokhuispoort, aldus Johan de Jong van CareX. Het bestuur van de Stichting Blokhuispoort heeft geen andere keus en gaat over tot ontruiming van het museum in de Blokhuispoort. Op 7 juni 2012 beginnen wij met de ontruiming van het museum in de Blokhuispoort. De algehele inventaris wordt tijdelijk opgeslagen in het depot van het Gevangenismuseum te Veenhuizen. Op maandag 2 juli 2012 om10.00 uur moet het museum ontruimd zijn volgens CareX.  De Stichting Blokhuispoort zal op een andere wijze voortgaan om de geschiedenis van dit bijzondere complex de Blokhuispoort te Leeuwarden bewaren en uit te dragen. De website blokhuispoort.nl wordt dusdanig aangepast tot een virtueel museum met educatie programma’s over ruim 500 jaar gevangenis geschiedenis van Leeuwarden.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen voordoen, houden wij u op de hoogte via onze website.Het bestuur Stichting Blokhuispoort

Museum Blokhuispoort is gesloten. Stichting Blokhuispoort in de voormalige gevangenis te Leeuwarden heeft de deuren van het museum gesloten. Dit is het gevolg van een nieuw bruikleenovereenkomst van de beheerder CareX. Vanaf de start heeft CareX het museum gesteund door de ruimte belangeloos ter beschikking te stellen aan de vrijwilligers die het museum runnen. In dit nieuwe bruikleenovereenkomst worden er door CareX voorstellen gedaan die niets met het museum als zodanig van doen hebben. CareX heeft deze zonder overleg met het bestuur opgesteld en heeft woordelijk aangegeven dat er geen onderhandelingsruimte mogelijk is. Daarmee laat het bestuur van de Stichting Blokhuispoort geen andere keus.

 

Museum Blokhuispoort bestaat sinds februari 2010 en stelt zich ten doel de historische verzameling objecten en vergaarde kennis op gebied van historische begrippen over de voormalige gevangenis te beheren, te behouden, uit te breiden en toegankelijk te maken. Museum Blokhuispoort biedt een breed publiek bewustwording, inspiratie en verdieping op het punt van persoonlijke en maatschappelijke betekenis van het gevangeniswezen in verleden, heden en toekomst. In de afgelopen twee en half jaar hebben vele vrijwilligers de vroegere gevangenisboekbinderij omgetoverd van niets in een boeiend en volstrekt uniek museum, dat in een breed gevarieerd aanbod, de geschiedenis van de Blokhuispoort op geanimeerde wijze laat zien. De waardering van zowel het publiek als vertegenwoordigers van andere musea is heel hoog.

 

Museum de Blokhuispoort ontvangt meer dan 10.000 bezoekers per jaar. Dit zijn niet alleen Leeuwarders en Friezen, maar bezoekers uit het hele land en vele buitenlanden. Vrijwilligers en de vaste verhalenvertellers hebben duizenden schoolkinderen, familieleden van gevangenen en andere geïnteresseerden op boeiende wijze de lotgevallen van Dokter O, Aage M, IJje Wiekstra en de gebroeders Hogerhuis in herinnering geroepen. Vooral het indrukwekkende verhaal van de nu 89 jarige heer Fokkema, bevrijdt uit het Huis van Bewaring tijdens de Overval op 8 december 1944, spreekt velen tot de verbeelding.

 

Bestuur en directie van Museum Blokhuispoort vinden het vreselijk jammer om tot sluiting over te moeten gaan nu er juist nieuwe plannen tot ontwikkelingen zijn gekomen o.a op educatief gebied. De komende tijd bekijkt de Stichting Blokhuispoort de mogelijkheden om de kennis en ervaring, opgedaan in het twee en een half jarig bestaan van het museum anders aan te bieden. De Stichting Blokhuispoort blijft samenwerken met het gevangenismuseum te Veenhuizen, Verzetsmuseum Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar, VVV en ANWB. De Stichting is er echter van overtuigd dat het museum in het huidige complex de Blokhuispoort thuishoort. De komende maand wordt gebruikt om de tentoonstellingen in het museum af te bouwen en de collectie in te pakken. Op de website www.blokhuispoort.nl houden wij u op de hoogte. Bestuur Stichting Blokhuispoort.


Reactie van Gerrit R Fokkema

Tot mijn zeer grote spijt moet ik helaas stoppen met het vertellen over de Overval vanwege sluiting van het Museum in de voormalige gevangenis. Ik heb ruim 2 jaar daar mijn verhaal mogen vertellen op Woensdag- Vriijdag en Zaterdagmiddag aan honderden mensen uit het hele land, oud en jong, zeer aandachtig publiek, sommigen hadden nog nooit van de overval gehoord. De aandacht en waardering van al deze mensen heeft mij gestimuleerd om door te blijven vertellen, vaak meerdere malen op een middag. Ik ben de enige nog vertellende overlevende van deze verzetsdaad waar mensen zich met het leven inzetten om anderen uit de handen van de Duitsers te bevrijden. Dit alles wil niet zeggen dat ik nooit meer zal vertellen, zolang ik dat kan doen, maar de mogelijkheid om dat te doen op deze enig juiste locatie wordt door deze sluiting onmogelijk en dus zullen vele mensen, overal vandaan, dit verhaal nooit horen. Uiterst betreurenswaardig!! Ik ben de stichting Museum Blokhuispoort dankbaar dat ik daar met inzet van vele vrijwilligers het overvalverhaal kon vertellen en wens hen sterkte bij het verdriet van het moeten opruimen van dit mooie museum. Gerrit R.Fokkema


VVV Leeuwarden

VVV Leeuwarden betreurt sluiting museum ‘De Blokhuispoort’ Als gastheer van de stad betreurt VVV Leeuwarden de sluiting van het museum ‘De Blokhuispoort’. Het museum in de oude Leeuwarder gevangenis heeft de deuren gesloten. Daarmee komt er een eind aan een stuk historie. VVV Leeuwarden vindt de sluiting van het museum een gemis voor de stad. “Vooral vanwege de cultuurhistorische waarde die ‘De Blokhuispoort’ heeft voor Leeuwarden betreuren wij de sluiting enorm”, zegt René van der Weide, directeur van VVV Leeuwarden. “Het museum is een toeristische trekker dat volledig draait op de inzet van vrijwilligers. De gevangenis is een beeldbepalend gebouw in deze stad. Wij vinden het daarom ontzettend zonde dat het zijn functie als museum verliest.”