E-book


E-books Museum Blokhuispoort

Een E-boek (of E-book) is een verzamelnaam voor digitale documenten die weergegeven kunnen worden op een e-reader evenals op beeldschermen van computers en smartphones. Het gaat hierbij zowel om teksten die eerder (of tegelijkertijd) verschenen zijn op papier, dus als conventioneel boek, als om teksten die uitsluitend voor digitaal gebruik geschreven zijn. De E-books staan in pdf formaat.

Prijs van een E-book is € 5,--  hiermee steunt u ook het museum. Via het bestelformulier kunt u een keuze maken daarna krijgt u een link voor het betalen.


E-book Blokhuis Leeuwarden

De geschiedenis van Het blokhuis van Leeuwarden. De bouw van het Blokhuis werd gestart op 22 februari 1499, in opdracht van Willebrord van Schaumburg, Stadhouder des Hertogen van Saksen. Het Blokhuis vertoonde zich als een verzameling van gebouwen en rondom een gracht is gegraven. 

E-book Huis van Opsluiting en Tuchtiging

De geschiedenis van het Huis van Opsluiting en Tuchtiging was verbonden met het hoofdgebouw van het voormalige blokhuis of kasteel der stad. Het werd in 1661 gebouwd, het brandde op 12 november 1754 bijna geheel af, waarna het veel sterker en veiliger is opgebouwd.

E-book Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

De geschiedenis van De Bijzondere Strafgevangenis gebouwd door J.F. Metzelaar en W.C. Metzelaar op het terrein van het Blokhuis in Eclectische stijl. In 1870-1877 bouwde J.F. Metzelaar ter vervanging van de bestaande gebouwen een nieuwe Bijzondere Strafgevangenis voor straffen langer dan vijf jaar tot levenslang.

E-book Huis van Bewaring Leeuwarden

De geschiedenis van het Huis van Bewaring Leeuwarden, gebouwd door J.F. Metzelaar en W.C. Metzelaar. Het gebouwencomplex van de voormalige Penitentiaire Inrichting "DeBlokhuisPoort" aan het Blokhuisplein en de Keizersgracht te Leeuwarden. 

E-book Cultureel bedrijvencentrum de Blokhuispoort

De geschiedenis van het cultureel bedrijvencentrum "DeBlokhuisPoort", dit bedrijvencentrum staat in het centrum van Leeuwarden. Het voormalige huis van bewaring "DeBlokhuisPoort" herbergt creatieve bedrijven. 

E-book Beruchte inmates

Leeuwarden was een plaats waar gevangenen achter slot en grendel werd gezet. In de beruchte Bijzondere Strafgevangenis van Leeuwarden zaten de langgestraften van Nederland. Het doel van deze gevangenis was het beveiligen van de maatschappij tegen gevaarlijk geachte individuen. 

E-book Gevangen in Friesland

Gevangen in Friesland door je jaren heen. Wij geven een beeld over de Friezen hoe zij met mensen omgaan die de wet hebben overtreden. Een overzicht van straffen die werden uitgedeeld, het galgenveld in Friesland, onder in de kerken het Hûnegat. Mensen werden in kampen en gevangenissen ondergebracht die veroordeeld werden door een rechter in Friesland.

E-book Gevangenispersoneel verteld

Verhalen van het personeel uit het Huis van Bewaring “DeBlokhuisPoort”. Een gevangen bewaarder of cipier is een functionaris binnen het gevangenis wezen. Verschillende namen zijn er voor de cipier, gevangen bewaker, bewaker, Penitentiair Inrichting werker, PIW er. Een Gevangenis bewaker is iemand die werkzaam is bij een van de penitentiaire instellingen in Nederland. (DJI).   

E-book Tweemaal levenslang

In de jaren 1992 tot en met 2000 verschenen in het P.O.V. Justitia-blad NORMAAL regelmatig de verhalen “Tweemaal Levenslang” geschreven door de heer H.S. Born, oud-directeur van de Blokhuispoort. Hij vertelt hierin over de tijd dat hij hier werkzaam was. Dat de verhalen nog steeds aanspreekt, blijkt wel uit de belangstelling. Ik hoop u hiermee veel leesplezier te hebben gegeven.   

E-book IJje Wijkstra en Durk Tabak

IJje Wijkstra. Op 18 januari 1929 wacht Wijkstra de vier veldwachters op met een karabijn.  

Durk Tabak. Durk is een tweevoudig moordenaar en kunstenaar. In 1930 werd Tabak veroordeeld tot 15 jaar cel.

E-book Middeleeuwse straffen

Gevangenisstraf was in de zeventiende eeuw nog een geheel nieuwe sanctie. Vóór die tijd werd deze straf als een tijdelijke maatregel in afwachting van berechting gezien. Langdurige gevangenisstraf kostte de overheid simpelweg veel te veel geld. De meeste straffen werden in de zeventiende eeuw echter in het openbaar uitgevoerd. Ze dienden als waarschuwing.

E-book Hein Groeneveld

Vijftien jaar geleden 24-12-1959 Een verhaal van Hein Groeneveld dat hij heeft geschreven in de De Bildtse Post.  De krantenknipsels zijn bewaard in een plakboek welke in bezit is van de familie Groeneveld. De krantenknipsels zijn de basis van dit verslag. Ik lees, kijk naar buiten, lees weer en vergeet de bedreiging…. Totdat ik opgeschrikt word door een schreeuw. Duitsers. Ze komen. Hoe kan dat nu? 


Bestellen E-books

Prijs van een E-book is € 5,--  Hiermee steunt u Museum Blokhuispoort. Na de bestelling krijgt u de link voor de betaling.


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.