Huis van Bewaring

HvB Leeuwarden

De geschiedenis van het Huis van Bewaring Leeuwarden, gebouwd door J.F. Metzelaar en W.C. Metzelaar. Het gebouwencomplex van de voormalige Penitentiaire Inrichting "DeBlokhuisPoort" aan het Blokhuisplein en de Keizersgracht te Leeuwarden. De oorsprong van het gebouwencomplex gaat echter terug tot de 15de eeuw, waarin het als 'Blokhuis' - een stadscitadel of dwangburcht - gesticht werd op de zuidoostelijke hoek van stad Leeuwarden. 

 

Het Huis van Bewaring werd in 1891 in gebruik genomen en bestemd voor mannen en vrouwen die een (voorlopige) hechtenis ondergaan. Er verblijven verschillende soorten verdachten bij elkaar in één complex. Meestal verblijven de verdachten alleen in een cel. "DeBlokhuisPoort" was voorheen bekend als het HvB Leeuwarden. Tot 1970 was er in het complex, naast de HvB bestemming, een bijzondere strafgevangenis gevestigd. Er is geen officiële IBA in "DeBlokhuisPoort". Wel kunnen zeer moeilijke gedetineerden op een aparte afdeling met zes cellen geplaatst worden. "Achter de gele deur" deze afdeling waar meer rust te realiseren is.

Er werkten in 1970 ongeveer 130 medewerkers, de gedetineerdencapaciteit is 163 (exclusief 103%) De Blokhuispoort biedt huisvesting aan preventieve gedetineerden (uit alle categorieën), arrestanten, vreemdelingen en subsidiair gehechten. In 1988 met een forse reorganisatie van de bestemmingen binnen de beschikbare ruimten en het herzien van de gehele interne verkeerscirculatie. Sindsdien zijn steeds delen van het complex gerenoveerd, gerestaureerd, verbouwd. De renovatie (o.a. met sanitair per cel) van de cellen die het niveau van een nieuwe inrichting evenaren, alsmede de bouw van een lifttoren was de laatste grote ingreep in 1998-1999. In de loop van de daaropvolgende jaren is er op diverse plekken verbouwd en zijn onderhouds-werkzaamheden uitgevoerd. Op17 juni 2007 werd de laatste gevangene overgeplaatst en op 1 april 2008 zegt het Ministerie van Justitie de huur op.


Directeur h.s. Born

Directeur H.S. Born. De heer Born begon zijn loopbaan in 1942 tijdens de tweede wereldoorlog, eerst op de administratie. Zich opgewerkt tot directeur van het Huis van Bewaring. 

1940 - 1945

Verhalen uit de periode "40-"45 de Tweede weerldoorlog. Ingrijpende verhalen van personeel en De Overval op het Huis van Bewaring de Blokhuispoort te Leeuwarden is een van de meest spectaculaire gevangenisontsnappingen in de geschiedenis van Nederland.

Verbouwing 1988

In 1988 met een forse reorganisatie van de bestemmingen binnen de beschikbare ruimten en het herzien van de gehele interne verkeerscirculatie. Sindsdien zijn steeds delen van het complex gerenoveerd, gerestaureerd, verbouwd. 

PI De Wieling

Er werd in 2002 een nieuw concept bedacht om het Huis van Bewaring samen met de nieuwe gevangenis De Marwei het netwerk te delen. De PI Leeuwarden (De Marwei) is geopend in 1988 en biedt plaats aan 284 gedetineerden in verschillende regimes.

Medische dienst

Op de medischedienst werken een arts, verpleegkundigen en een apothekersassistente. De medische dienst is aanwezig van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Buiten de kantooruren is er altijd een dienstdoende arts, die oproepbaar is. 

Geestelijke verzorging

De Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen geeft invulling aan het wettelijke recht van alle mensen die justitieel zijn ingesloten om hun godsdienst en levensbeschouwing, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven.

Ontvluchten

Ontsnappen uit een gevangenis is in Nederland niet strafbaar. Hulp bieden bij ontsnappen is volgens de wet wél strafbaar. ‘Straffeloos’ is eigenlijk ook niet geheel straffeloos. Meestal volgen er wel sancies voor de gedetineerde, zoals overplaatsing naar een zwaar regiem.


Lees meer op de volgende pagina's