Herdenken, weer in gedachten

Herdenken blokhuispoort

Herdenken

Herdenken blokhuispoort

In het hart van Leeuwarden, langs de Keizersgracht en het Blokhuisplein, ligt een plek doordrenkt van geschiedenis - de voormalige gevangenis van Leeuwarden, ook wel bekend als DeBlokhuisPoort. Dit imposante gebouw draagt getuigenis van jarenlange opsluiting, zowel voor degenen die er hun vrijheid verloren als voor het toegewijde gevangenispersoneel.


Vandaag de dag herdenken we de overleden gevangenen en gevangenispersoneel, die ooit deze muren hebben bewandeld. Deze muren fluisteren verhalen van moeilijkheden en hoop, van angst en vastberadenheid. Als je je oor tegen deze oude stenen legt, kun je wellicht de echo's horen van degenen die hier ooit hebben verbleven.

 

De Blokhuispoort is niet zomaar een gebouw; het is een levend stukje geschiedenis dat ons herinnert aan de uitdagingen en opofferingen van het verleden. Laten we deze herdenkingsdag gebruiken om stil te staan bij degenen die hun vrijheid verloren en om respect te tonen voor het gevangenispersoneel dat hun taken met moed en integriteit vervulde.

 

Laten we samen herinneren en onze gedachten richten op degenen die niet vergeten mogen worden. 

Overleden gevangenen

Er zijn ruim 2000 gevangenen overleden in de gevangenissen van Leeuwarden. De doodsoorzaak was divers, van zelfdoding tot ziektes zoals TBC, diabetes en dementie. In de gevangenis waren ziekenzalen en een medische dienst. Er waren gevangenen die stierven aan eenzaamheid. De lijst is niet compleet en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe gegevens. 

  • Huis van Opsluiting en Tuchtiging (1661-1874)  link
  • Bijzondere Strafgevangenis en Huis van Bewaring (1874-1969) link
  • Huis van Bewaring Leeuwarden (1891-2008) link

40 - 45

Wij herdenken de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd zijn naar concentratiekampen en gefuseerd zijn vanuit het Huis van Bewaring Leeuwarden. 

Plaquette De Overval

De Friese tekst op de plaquette:

8 desimber 1944

51 fersetsstriders befrijd

troch de

Fryske K.P.

 

De Nederlandse tekst op de plaquette:

8 december 1944

51 verzetsstrijders bevrijd

door de

Friese K.P.


Herdenken van personeel

Herdenking van onze dierbare overleden collega's.

Met diepe eerbied en respect gedenken we vandaag de gewaardeerde leden van ons personeel die ons in hun leven hebben verlaten, maar nooit uit onze gedachten zullen verdwijnen. Deze bijzondere mannen en vrouwen hebben jarenlang toegewijd gewerkt in de voormalige gevangenis en Huis van Bewaring Leeuwarden, waar ze hun tijd en energie gaven om onze gemeenschap te dienen en te beschermen.

 

In hun rol als bewakers, begeleiders en ondersteunend personeel droegen zij de verantwoordelijkheid om het welzijn van anderen te waarborgen, en zij vervulden deze taak met toewijding en mededogen. Ze maakten deel uit van het fundament van onze instelling, en hun nalatenschap leeft voort in de vele levens die ze hebben geraakt en beïnvloed.

 

We koesteren de herinneringen aan de vriendschappen en banden die we met hen hebben gedeeld. Hun toewijding, professionaliteit en warmte zullen altijd als een voorbeeld dienen voor ons allemaal. Hoewel ze niet langer fysiek bij ons zijn, leeft hun geest voort in de waarden die we hier elke dag in ere houden.

 

In deze tijd van herdenken omarmen we ook de families en geliefden die het verlies van onze collega's delen. We willen hen onze diepste medeleven en steun betuigen, wetende dat het verlies van een dierbare nooit gemakkelijk is.

 

Moge deze woorden een klein eerbetoon zijn aan degenen die ons ontvallen zijn, en moge hun herinneringen voor altijd voortleven in onze harten. Laten we samen stilstaan bij hun toewijding en bijdragen aan onze samenleving.

 

In herinnering aan onze geliefde overleden collega's van de voormalige gevangenis en Huis van Bewaring Leeuwarden. We zullen hen nooit vergeten. Redactie.

Omdat we nooit vergeten

Commentaren: 0

Carien Hofman-van Ark

Het personeel van de gevangenis PI Leeuwarden staat op 29 januari stil bij de gewelddadige dood van hun collega Carien Hofman. Er is een glas-in-lood monument voor Carien Hofman bij de ingang van de gevangenis Leeuwarden, ook wel genoemd "De Marwei". De tragische gebeurtenis zorgt nog steeds voor heftige emoties bij veel medewerkers. De moord op Carien Hofman kwam als donderslag bij heldere hemel. Ze was activiteitenbegeleidster van penitentiaire inrichting De Marwei in Leeuwarden. Op woensdag 29 januari 2003 van dit jaar begeleidt Carien een paar mannen bij hun creatieve therapie in de activiteitenruimte. De man wordt kwaad, slaat haar op het hoofd met een hamer en steekt haar 32 keer met een beitel in het lichaam. De steekpartij bracht een grote schok teweeg in De Marwei en andere strafinrichtingen. Het was in Nederland dan ook nog nooit eerder voorgekomen dat iemand van het gevangenispersoneel is doodgestoken. 

Monument ter herdenking aan Carien Hofman van Ark
Monument ter herdenking aan Carien Hofman van Ark

Naar aanleiding van het overlijden van Carien Hofman van Ark was er een condoleanceregister opengesteld om medeleven te betuigen. Het register is niet meer online te lezen, vandaar de reacties hier geplaatst in een pdf. 

Condoleance berichten

Download
Carien Hofman condoleance.pdf
Adobe Acrobat document 689.5 KB

 

DE TIJD STAAT HIER STIL

VELEN HEBBEN HIER PIJN GEVOELD

VELEN HEBBEN HIER ANGST GEVOELD

VELEN HEBBEN HIER SCHULD GEVOELD

VELEN HEBBEN HIER VERDRIET GEVOELD

VELEN HEBBEN HIER MARTELINGEN DOORSTAAN

VELEN HEBBEN ZICH HIER HET LEVEN BENOMEN

VELEN ZIJN HIER IN EENZAAMHEID GESTORVEN

VELEN ZIJN HIER DOOR ZIEKTE GESTORVEN

VELEN ZIJN OP GOED SPOOR GEKOMEN

VELEN ZIJN NOOIT TERUGGEKEERD

 

EEN MOMENT VAN VERDWAZING - HEBZUCHT - JALOEZIE

HET KAN U OOK OVERKOMEN