Vrijwilligers

Stichting Blokhuispoort bestaat volledig uit vrijwilligers. Wij promoten en bewaren de geschiedenis van de voormalige gevangenis van Leeuwarden en de geschiedenis van het gevangeniswezen van Friesland. Ons hoofdkwartier bevindt zich in de oude directeurskamer van de voormalige Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden.


Bestuur

Willem Helfrich

Willem Helfrich

Voorzitter Stichting Blokhuispoort en oprichter van de Stichting 

Website beheer, tentoonstellingen inrichten, lezingen en activiteitenbegeleider.
Contact: E-mail: info@blokhuispoort.nl
Algemene weetjes: Cipier in de Blokhuispoort 1985 - 2001 ICT 2001 - 2004

Sylvia Beers

Sylvia Beers

Secretaris Stichting Blokhuispoort en oprichtster van de Stichting

Public relations, beheer www.gevangeninglas.nl; algemeen coördinator; activiteitenbegeleider

Contact:  E-mail: secretariaat@blokhuispoort.nl  

Algemene weetjes: Apothekersassistente in "DeBlokhuisPoort" 2000 - 2005; Administratief medewerker 2005-2007 

Gerard Brattinga

Gerard Brattinga

Penningmeester, Ambassadeur en archiefonderzoeker.

Contact:  via E-mail: info@blokhuispoort.nl

Algemene weetjes: Verhalenverteller en geschiedenis.

vrijwilligers

Harrie Nicolai

Harrie Nicolai

Ambassadeur, vertaler Nederlands, Fries en Engels en activiteitenbegeleider.

Contact:  E-mail: info@blokhuispoort.nl

Algemene weetjes: Pedagogisch medewerker (ambulant en residentieel)

Marten de Vries

Marten de Vries
Ambassadeur en activiteitenbegeleider en archiefonderzoeker.
Contact:  via E-mail: info@blokhuispoort.nl

Algemene weetjes: Verhalenverteller

Rik Jongbloed

Rik Jongbloed

Ambassadeur  8 december 1944 en eindredactie. 
Contact:  via E-mail: info@blokhuispoort.nl

Algemene weetjes: Verhalenverteller en docent Nederlands.

Amanda Boonstra

Amanda Boonstra
Communicatie & Multimedia Design
Contact: E-mail: info@blokhuispoort.nl

Algemene weetjes: Heeft Grafisch Vormgeving gestudeerd aan NHL en Marketing & Communicatie gestudeerd aan Friesland College.

Jack de Vries

Ambassadeur en activiteitenbegeleider.

Contact:  via E-mail: info@blokhuispoort.nl

Algemene weetjes: Gemeentearchivaris Sudwest-Fryslan

Hans Slagers

Hans Slagers

Spreker op afroep.

Contact:  via E-mail: info@blokhuispoort.nl

Algemene weetjes: Cipier Blokhuispoort  1976 - 2007 

In memorandum

Gerrit Fokkema

Gerrit Fokkema (08-05-2019 overleden)

Contact:  via E-mail: secretariaat@blokhuispoort.nl

Algemene weetjes: Bevrijd uit de Blokhuispoort op 8 december 1944

Lees meer op de pagina van Gerrit Fokkema

Vacature Stichting blokhuispoort