Gevangenisgeld Leeuwarden


Betaalpenningen

Betaalpenningen die speciaal gemaakt werden voor gebruik binnen gestichten, werkhuizen en gevangenissen worden gevangenisgeld genoemd. Gevangenisgeld was in Nederland in gebruik in de 19e eeuw. Krachtens een Koninklijk Besluit van 11 februari 1823, moest de prijs van al hetgeen in de kantines van gevangenissen zou worden verkocht in fictieve munt worden betaald. Daarom werden er vanaf 1824 huismunten ingevoerd. In een Koninklijk Besluit van 23 mei 1861 werd het gebruik van de munten in gevangenissen per 1 juli 1861 weer verboden. bron Wikepedia

Aangekocht 1 gulden Huis van Reclusie en Tuchtiging

December 2018 aangekocht: Strafgevangenis Leeuwarden - 1 gulden z.j. geslagen vanaf 1834 bij 's Rijks Munt (Sch.479c, Kooij HG006.7) - VZ Verheven cirkel met instempeling en omschrift / KZ Waarde - zink 32 mm 12,24 gram - ZF/PR - zeldzaam

gulden Huis van reclusie en tuchtiging

Aangekocht 25 cent Huis van reclusie en tuchtiging

Op 12-06-2018 is een uiterst zeldzaam 25 cent muntstuk van Huis van reclusie en tuchtiging Leeuwarden aangekocht. Stichting Blokhuispoort is de nieuwe eigenaar van dit uiterst zeldzame muntstuk van 25 cent. Met dank aan FRISIA NUMISMATICA 

Aangekocht 25 cent Huis van Reclusie en Tuchtiging

Op 22-03-2018 is een zeer zeldzaam 25 cent muntstuk van de Strafgevangenis Leeuwarden aangekocht. Het muntstuk werd aangeboden op marktplaats. Stichting Blokhuispoort is de nieuwe eigenaar van dit zeldzame muntstuk van 25 cent. Met dank aan FRISIA NUMISMATICA 

Aangekocht 5 cent Huis van Reclusie en Tuchtiging

Op 15-01-2018 is een zeer zeldzaam 5 cent muntstuk van de Strafgevangenis Leeuwarden aangekocht. Het muntstuk werd aangeboden op marktplaats. Stichting Blokhuispoort is de nieuwe eigenaar van dit zeldzame muntstuk van 5 cent. 

Schenking 10 cents Huis van Reclusie en Tuchtiging

Door een schenking op 4 juli 2017 is het 10 cents stuk van de STRAFGEVANGENIS Leeuwarden in het bezit gekomen van Stichting Blokhuispoort. Na vele jaren zoeken kwam het muntje op ons pad. Nu weer verder op zoek naar de andere muntjes.

Gevangenisgeld Huis van Reclusie en Tuchtiging

Er waren 1/2c, 1c, 5c, 10c, 25c, 50c en 1 gulden munten.  Wie heeft deze munten?

Gevangenisgeld Huis van Reclusie en Tuchtiging

GEVANGENISGELD, Huis van reclusie en tuchtiging Leeuwarden (1824-1847), 25 cents, eenzijdig geslagen, in blik, 30mm, instempeling in het midden L, klimmende leeuw boven en onder, met links en rechts 25-ct, Sch.468, zeer fraai, uiterst zeldzaam

 

GEVANGENISGELD, Huis van reclusie en tuchtiging Leeuwarden (1824-1847), ½ Gulden, eenzijdig geslagen, in blik, 35.5mm, instempeling 50 boven en L beneden, in het midden klimmende leeuw met links en rechts ½-GL, Sch.467, zeer fraai, uiterst zeldzaam

 

GEVANGENISGELD, Huis van reclusie en tuchtiging Leeuwarden (1824-1847), 1 Gulden, eenzijdig geslagen, in blik, 36.0mm, 5 losse instempelingen , klimmende leeuw naar (boven), L(beneden) en in het midden HVleeuwRT, links en rechts 1-GL, Sch.466, zeer zeldzaam, ruim zeer fraai 


Gevangenisgeld

Op de voorzijde van deze munten was in het midden een ruimte gelaten voor het inslaan van een zgn. "stadsletter". Deze instempeling geschiedde in de gevangenissen zelf. Alleen de tijdelijke gevangenissen van Woerden werden munten (met uitzondering van de gulden) zonder instempeling in omloop gebracht. De munten zonder stadsletter kunnen overigens ook afkomstig zijn uit niet gebruikte voorraden van andere gevangenissen. De uniforme munten werden in maart 1834 in gebruik genomen in de gevangenissen van Gouda, Hoorn, Leiden, en Rotterdam en in februari 1847 te Leeuwarden.

De letters die mogelijk zijn, zijn: 

  • G = Strafgevangenis Gouda; 
  • H = Strafgevangenis Hoorn; ook wel met tekst hoorn;
  • Cursieve L = Huis van reclusie en tuchtiging te Leeuwarden; 
  • Rechthoekige L = Huis van militaire detentie te Leiden; 
  • R = Strafgevangenis Rotterdam.

11 locaties

De fictieve munt was in drie typen strafgevangenissen: de huizen van Militaire Detentie, van Correctie en van Reclusie en Tuchtiging. Zie de lijst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 17 december 1825

gevangenisgeld
Locatie gevangenisgeld (foto W.Nijlunsing A.Kussendrager)

Het gevangenisgeld van het koninkrijk der Nederlanden 1823-1861

 

Auteur: Wiebe Nijlunsing Allex Kussendrager Nederlands Paperback 9789083087948 25 september 2023 144 pagina's

 

Bestellen


Het huisgeld en de penningen van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijksgestichten 1821-1871

Auteur: Wiebe Nijlunsing

Nederlands | Paperback | 9789023259459 | 24 september 2022 | 336 pagina's

 

In 1818 wordt onder de bezielende leiding van Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. In Drenthe sticht hij verschillende koloniën, waar arme landgenoten de kans wordt geboden om door landarbeid een beter bestaan op te bouwen. De kolonisten worden er verplicht om in de koloniewinkels met eigen papieren en metalen huismunten te betalen.

 

Bestellen


Informatie gevangenisgeld