Archief Blokhuis Leeuwarden


Archief Blokhuis

Over de periode van het Blokhuis is veel te lezen in de archieven van Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. Een zoektocht naar de geschiedenis over de tijd van het Blokhuis van Leeuwarden. Het Blokhuis vertoonde zich als een verzameling van gebouwen en rondom een gracht is gegraven.

Tresoar

Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Je vindt hier talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden foto’s, films, geluidsopnamen, rechtbankverslagen, notariële akten, de Atlas van Blaeu, handschriften en brieven van bekende Friezen,  bedrijfsarchieven van Douwe Egberts en archieven van de Elfstedenvereniging, cd’s van Friese punk tot klassiek,  het monnikenwerk de  “Attische Nachten” uit 836 na Christus en de meer dan 150 bibliografieën gemaakt door J.J. Kalma ,  de oudste en nieuwste (Friese) literatuur, wetenschappelijke publicaties, digitale bestanden. Website: Tresoar

Historisch Centrum Leeuwarden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het H.C.L

Archiefmateriaal over het Blokhuis


Leeuwarden in de Gouden Eeuw

Leeuwarden in de Gouden Eeuw
Leeuwarden in de Gouden Eeuw