criminele sententiën


Chronologische lijst van de merkwaardigste meest criminele sententiën van het Hof van Friesland te Leeuwarden, ter Canselarij uitgesproken van 1516-1800.Oud-archivaris Wopke Eekhoff heeft dit afschrift zelf vervaardigd. Als basis diende een uitgebreider manuscript, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de Verzameling Handschriften, afkomstig van de Provinciale Bibliotheek bij Tresoar. 

 

Eekhoff plaatste in zijn afschrift onderstaande kanttekening: 'Deze afschriften en het vorige register zijn minder volledig dan de twee andere in groot med. folio, berustende in de bibliotheek van het Friesch Genootschap, uit de Nalatenschap van den Heer J. van Leeuwen, in 1857 aangekocht, als no. 9 en 10 van den catalogus der handschriften. Nog vollediger zijn daar zeker de 5 Portefeuilles met aanteekeningen van den Raad meer Mw. D. Fockema.'


Download
Crimineele-sententin.pdf
Adobe Acrobat document 561.3 KB