Tuchthuis

Criminele sententiën

Chronologische lijst van de merkwaardigste meest criminele sententiën van het Hof van Friesland te Leeuwarden, ter Canselarij uitgesproken van 1516-1800. Oud-archivaris Wopke Eekhoff heeft dit afschrift zelf vervaardigd. Als basis diende een uitgebreider manuscript, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de Verzameling Handschriften, afkomstig van de Provinciale Bibliotheek bij Tresoar. 

 

Eekhoff plaatste in zijn afschrift onderstaande kanttekening: 'Deze afschriften en het vorige register zijn minder volledig dan de twee andere in groot med. folio, berustende in de bibliotheek van het Friesch Genootschap, uit de Nalatenschap van den Heer J. van Leeuwen, in 1857 aangekocht, als no. 9 en 10 van den catalogus der handschriften. Nog vollediger zijn daar zeker de 5 Portefeuilles met aanteekeningen van den Raad meer Mw. D. Fockema.'

 

Een Historische Reis door de Criminele Sententiën van het Hof van Friesland

Welkom bij een fascinerende reis door de chronologische lijst van de meest merkwaardige en criminele sententiën van het Hof van Friesland te Leeuwarden, ter Canselarij uitgesproken van 1516-1800. Deze historische reeks onthult de duistere kant van de Friese samenleving gedurende drie eeuwen, waarin rechtvaardigheid werd gezocht voor misdaden van allerlei aard. Laten we ons onderdompelen in de geschiedenis en de meest opmerkelijke veroordelingen verkennen die hebben plaatsgevonden binnen de muren van het beroemde hof.

 

 

Een Gruwelijke Misdaad (1516)

Onze reis begint met een gruwelijke misdaad die plaatsvond in 1516. Een beruchte misdadiger, bekend als Willem de Slager, stond terecht voor een reeks brute moorden in het Friese platteland. Na een uitgebreid proces werd hij schuldig bevonden en veroordeeld tot de dood door onthoofding. Dit spektakel trok destijds veel toeschouwers en diende als een afschrikwekkend voorbeeld voor potentiële criminelen.

 

Verraad in Tijden van Oorlog (1645)

Tijdens de roerige jaren van de Tachtigjarige Oorlog kwamen politieke intriges en verraad veelvuldig voor. In 1645 werd een prominente edelman, graaf Hendrik van Ortenburg, beschuldigd van het samenspannen met de vijand om strategische informatie door te spelen. Na een uitgebreid onderzoek en een spraakmakend proces werd de graaf schuldig bevonden aan hoogverraad. Zijn veroordeling resulteerde in de inbeslagname van zijn landgoederen en verbanning uit Friesland.

 

Hekserij en de Duistere Kunsten (1692)

De 17e eeuw stond bekend om de heksenvervolgingen en de angst voor zwarte magie. In 1692 werd een jonge vrouw genaamd Geertruida de Vries beschuldigd van hekserij en het uitoefenen van duistere kunsten. Ondanks haar smeekbeden van onschuld werd ze schuldig bevonden door het hof en veroordeeld tot de brandstapel. Haar lot symboliseert de grimmige sfeer van die tijd, waarin bijgeloof en angst de rechtsgang beïnvloedden.

 

Een Moord in het Paleis (1758)

De hogere klassen waren niet immuun voor geweld en misdaad. In 1758 schokte een brute moord

 

Schoolmeester Muiselaar (1774)

 

Het droevige einde van de dipsomane schoolmeester Muiselaar. Het moet de schoolmeester Hendrik Muiselaar niet voor de wind zijn gegaan, toen hij die 24e oktober 1774 zo'n drastisch besluit nam. Wellicht was het geklier van zijn leerlingetjes hem te veel geworden. Misschien ook kampte de Leeuwarder met geld- problemen, of anders was hij verstrikt geraakt in een ongelukkig huwelijk. Hoe dan ook, de getergde onderwijzer zou in zijn schooltje in de Kleine Kerkstraat de herfstige namiddag een bijzonder dramatische afloop bezorgen. Lees meer

 

Download het overzicht Chronologische lijst van de merkwaardigste meest crimineele 

sententiën van het Hof van Friesland te Leeuwarden, ter Canselarij uitgesproken van 1516-1800.


Download
Crimineele-sententin.pdf
Adobe Acrobat document 561.3 KB