Restauratie muurschilderingen

restauratie muurschilderingen

Gerard Buising (Restauratieschilder en Fijnschilder) is gevraagd de vijf muurschilderingen te restaureren. Reden daarvoor was dat ze erg beschadigd waren door gaten die erin geboord waren en beschadiging door plakband. Ook was de onderste 30 cm in de kleur van de lambrisering mee geschilderd. Door deze laag voorzichtig te verwijderen kwamen de oude tekeningen weer tevoorschijn. Alle kleuren zijn er handmatig bijgemaakt en de ontbrekende delen er weer opgeschilderd. Alle beschadigingen zijn geretourneerd en vervolgens is er een vernis aangebracht in eiglans. De vijf muurschilderingen van links naar rechts: spelen, reizen, bouwen, dans en museum, en natuur.  Deze vijf voorstellingen stellen van oost naar west de “spelen”, “reizen”, “bouwen”, “dans en museum”, en “natuur” voor. De schilderijen meten 225x140 cm en zijn geschilderd op pleisterwerk.