ANBI


Stichting Blokhuispoort heeft de culturele ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. Zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. 


Bestuursleden Stichting Blokhuispoort

Voorzitter: Willem Helfrich

Secretaris: Sylvia Beers  

Penningmeester: Gerard Brattinga

Postadres Stichting Blokhuispoort

Stichting Blokhuispoort  

Dotingastate 52 

8926 MR Leeuwarden