Gevangen in Franeker


Kasteelgevangenis. Ook dit oude stadje had in zijn omstreeks 1450 gestichte Sjaardernahuis op het einde der Voorstraat een ruime kasteelgevangenis. waarin, voor zover bekend, in de rode eeuw niet anders dan krijgsgevangenen werden binnengebracht. Het slot werd in 1725 wegens bouwvalligheid afgebroken. Verder waren er in het sedert 1530 aan de Voorstraat in gebruik genomen stadhuis en daarna in het in 1591 gebouwde en thans nog aanwezige stadhuis aan het Raadhuisplein gevangenvertrekken, merendeels voor preventief gedetineerden, terwijl het Academiegebouw, de Z.g. Friese Hogeschool op het einde der Voorstraat, waar thans het binnengesticht der Psychiatrische Inrichting is ondergebracht, ook reeds sedert 1585 een eigen' carcer' of academiegevangenis bezat, waar nogal eens gebruik van gemaakt moest worden voor het achter slot en grendel zetten van weerbarstige en straatschendende studenten van alle naties, die destijds de Francleer hogeschool bezochten.

 

Martenastins

Het gebouw Martenastins (1498) De Martenastins waar Museum Martena sinds 2006 is gevestigd werd in 1498 gebouwd in opdracht van edelman Hessel van Martena. Zijn nazaten woonden hier tot aan 1696. Hierna werd het huis door Franeker welgestelden bewoond. Rond 1700 werd de bel-etage grondig aangepast. De oorspronkelijke ridderzaal werd in twee vertrekken en een statige gang verdeeld. De sfeer van die tijd is nog terug te vinden op deze verdieping van het museum. Op de bel-etage is de pronkkeuken, de schilderijen- of trouwzaal en de porseleinzaal te vinden. Aan een zaal over de geschiedenis van Franeker wordt gewerkt. In de kelder en op de zolder van de Martenastins is nog het meest van de oorspronkelijke sfeer van het 15de eeuws gebouw terug te vinden. Op de tweede en derde verdieping zijn de tentoonstellingen over de Franeker universiteit, Anna Maria van Schurman en de Mechanische meesterwerken. In de grote ridderzaal op de tweede verdieping zijn de tijdelijke tentoonstellingen. Oude ‘gevangenis’ op zolder stadhuis Franeker?? Wie het daadwerkelijke verhaal kent achter de vermeende gevangenis op de zolder van het stadhuis. Ook in deze gevangenis zullen heel wat politieke tegenstanders van de onstuimige kasteelheer hebben gezucht. Martena Museum

 

bron wikipedia