Contrabande (verboden spullen)

Contrabande

Verboden spullen

In penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra mogen justitiabelen bepaalde voorwerpen niet in hun bezit hebben.

 

Denk aan spullen die in de openbare samenleving ook niet zijn toegestaan: drugs en wapens. Daarnaast zijn er voorwerpen die buiten de inrichting legaal zijn, maar die verboden kunnen zijn als je bent ingesloten, zoals mobiele telefoons en andere gegevensdragers, alcohol en geld. Al deze verboden spullen noemt DJI ‘contrabande’.

 

Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Personen die verboden voorwerpen de inrichting binnenbrengen kunnen op grond van deze bepaling worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie.  bron DJI

 


contrabande
contrabande


Mini expositie contrabande

Mini expositie in cel 003

 

van 1 juli tot 30 september 2020. Tijdens openingstijden (woensdag en zaterdagmiddag) zijn er mini exposities te bewonderen over de geschiedenis van de voormalige Bijzondere Strafgevangenis en Huis van Bewaring.

 

Wij laten je kennis maken met contrabande, verboden voorwerpen die op cel zijn gevonden door het personeel. Zoals: messen; tatoeageapparaten; drugs enz.

 

Onze vrijwilligers kunnen hier alles over vertellen.

 

Lees meer over cel 003