Dominee


Justitiepastoraat

Het protestantse justitiepastoraat verricht zijn taak in opdracht van meerdere protestantse kerken; de Interkerkelijke Commissie voor het Justitiepastoraat is voor deze kerken de zendende instantie. Ook gevangenen geloven en zijn op zoek naar wat hun leven de moeite waard maakt. Het protestantse justitiepastoraat werkt vanuit de overtuiging dat ingeslotenen ondanks de muren deel blijven uitmaken van de (geloofs-)gemeenschap en dat zij tijdens hun verblijf in de inrichting van justitie recht hebben op het kunnen beleven van hun geloof en het leren omgaan met zingevingsvragen, aandacht voor hun persoon en het krijgen van perspectief. Door de uitoefening van pastorale en hulp en praktische (diaconale) zorg en advisering van de inrichting proberen de zestig justitiepredikanten bij te dragen aan een humane detentie. 


Gevangenispredikant

Herke Tichelaar

Herke Tichelaar Dominee Blokhuispoort

Herke Tichelaar, Franeker, 20 maart 1954 - † Groningen 8 juli 2022

Pastor protestant bij Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Tichelaar, die is nu aangesloten bij de Kloosterkerk in Ter Apel en af en toe ook in andere kerken preekt, vindt zichzelf geen klassieke dominee. "Ik heb een filosofisch godsbeeld. Bij het geloof is het geheel meer dan de som der delen. binnen de muren van een gevangenis de hang naar religie hoger is dan daar buiten. "Mensen zoeken houvast tijdens detentie. In religie vinden ze dan steun. Er wordt veel gebeden." Muziek is al 25 jaar lang een belangrijk facet van Tichelaar zijn werk. "Ik maak regelmatig muziek met gedetineerden. Muziek is een hele mooie uitlaatklep en samen spelen is een heel goede therapie. 

 

In DeBlokhuispoort had Herke een bajesband met het personeel, songteksten als: Hvb Blokhuispoort er is leven in de poort, Blokhuispoort daar aan de kade, en vele andere, je kunt ze beluisteren op de pagina Songteksten


D.J. Klein Onstenk

Gevangenispredikant D. J. Klein Onstenk:

"De jongens hebben me nog nooit te zwaar gevonden". Gevangenispredikant D. J. Klein Onstenk verkeert dagelijks onder de zwaarste criminelen en gaat met hen om als een vader met z' n zoons. Zondags houdt hij kerk op dezelfde manier, als hij dat in een gewone dienst zou doen. De kerkeraad bestaat uit misdadigers met,, ervaring in het zitten". De feestdagen zijn extra zwaar voor de gedetineerden. ,,Als het bezoek weg is, komen ze soms letterlijk aan m'n schouder uithuilen." De dominee laat zich er niet op voorstaan dat hij op handen wordt gedragen:, ,Het geheim van mijn aanhang zit in Gods Woord.

Bron: Digibron

Ds. Klein Onstenk (68) overleden 20-12-1998

TWELLO – In zijn woonplaats Twello is gisteren ds. D. J. Klein Onstenk overleden. De christelijke gereformeerde predikant was 68 jaar. Klein Onstenk werd op 11 november 1930 te Deventer geboren. In 1967 werd hij door ds. J. Brons bevestigd tot christelijk gereformeerd predikant van Siegerswoude-De Wilp. In 1970 vertrok hij naar Maassluis, vijf jaar later naar Sint Jansklooster.

 

Op 1 augustus 1980 werd ds. Klein Onstenk docent godsdienst met pastorale opdracht aan de reformatorische scholengemeenschap in Rouveen/ Staphorst –de latere Willem Sluiter-scholengemeenschap. Sedertdien deed ds. Klein Onstenk ook pastoraal werk in inrichtingen van het ministerie van justitie. Hij was achtereenvolgens gevangenispredikant in Almelo, Hoogeveen en Leeuwarden. In 1994 werd hij benoemd tot justitiepredikant in buitengewone dienst.

 

Ds. Klein Onstenk was officier in de orde van Oranje-Nassau. Bron Reformatorisch Dagblad


CD lezing van ds. D.J. Klein Onstenk

Dominee Klein Onstenk

Ds. D.J. Klein Onstenk 

 

Dreigend gevaar van het occultisme.

2 cd's met een innemende lezing van ds. D.J. Klein Onstenk over het dreigend gevaar van het occultisme. Mede verweven met zijn jarenlange ervaring in het gevangenis pastoraat!

 

Bestel de cd