Pastoor


justitiepastoraat

Het R-K justitiepastoraat verricht zijn taak in opdracht van en in samenwerking met de Nederlandse Bisschoppenconferentie van de R-K kerk, die als zendende instantie optreedt.  R-K geestelijk verzorgers hebben binnen de muren met veel ingeslotenen contact. Ze doen dat op basis van het vertrouwen dat ze krijgen. Dat gebeurt in individuele gesprekken, groepsgesprekken en in kerkdiensten. Wie naar het ontstaan van het christendom kijkt, ziet dat velen van de eerste christenen de gevangenis vanuit eigen ervaring kenden. Jezus Christus zelf is immers gevangen genomen en veroordeeld, en met hem velen van zijn volgers. Gevangenen bezoeken is dan ook een opdracht voor christenen en hoort al vanaf het begin -2000 jaar geleden- tot het wezen van het christendom. Dat geldt ook vandaag de dag nog.

 

Iedere dag bezoeken vrijwilligers en R-K geestelijk verzorgers namens en vanuit de R-K kerk gevangenen die dat wensen. Ze doen dat om hen te bemoedigen, te troosten, en waar mogelijk toekomst te helpen vinden en bieden. De reden dat zij dat doen is uiteindelijk heel eenvoudig: niemand is zonder fouten en misstappen. En juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht. Door Hem word je nooit vergeten.

Die overtuiging willen R-K geestelijk verzorgers in woord en daad duidelijk maken door er te zijn en te luisteren naar de levensverhalen van gedetineerden, met hun mooie en minder mooie kanten. Door pastorale en praktische (diaconale) zorg en advisering proberen ze bij te dragen aan een hoopvolle toekomst en humane detentie. Bron DJI