Maand van de geschiedenis 2017


Geluk betekent volgens Wikipedia Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Gelukkig zijn is het tegengestelde van ongelukkig zijn, wat bestaat uit een gevoel van ontevredenheid en vaak samengaat met depressie, overspannenheid, woede of verdriet. Onderzoek duidt er op dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving. bron


Oktober 2017  thema "Geluk"

Geluk in de gevangenis

Soms zijn er wel mensen die gelukkig zijn in de gevangenis. een warm bed, een warme hap, een dak boven je hoofd, personeel die met je praat, enz. Uit vele gesprekken met gevangenen hoor je dat de "buitenwereld" steeds enger wordt naarmate je vaker en langer in een gevangenis verblijft. Deze mensen zijn gelukkiger in de gevangenis dan buiten de gevangenis.

Geluk buiten de gevangenis

Vele mensen streven geluk na maar dat kan doorschieten in hebzucht. Vele gedetineerden waren op zoek naar geluk, snel geld verdienen met handel in drugs of een overval plegen. Dit waren meestal de verhalen van gevangenen, geluk zoeken, veel geld in korte tijd verdienen en dan de grote man uithangen met een dikke auto en mooie kleding met goud behangen.

Verhalen van gedetineerden

De verhalen die nooit naar buiten zijn gekomen van ex gevangenen uit de voormalige uit de voormalige Bijzondere Strafgevangenis en Huis van Bewaring te Leeuwarden, zij vertellen hun indrukwekkende gebeurtenissen die zij hebben ervaren tijdens het uitzitten van hun straf.  De verhalen zijn ingezonden door ex gevangenen.  

Lees de verhalen

Geluk van overleven 8 dec 1944

Gerrit Fokkema, bevrijd op 8 dec 1944 lees het complete verhaal

Toen was geluk heel gewoon

Reacties op "Geluk" in en buiten de gevangenis


Jolanda (maandag, 02 oktober 2017 22:16)

Geluk: Al eeuwen zoeken mensen naar een antwoord op de vraag: “Wat is geluk?”. Daar is niet zo eenvoudig antwoord op te geven. Er is geen eenduidige definitie van geluk. Geluk kan alleen van binnenuit gevoeld en ervaren worden. We ervaren geluk dus op onze eigen unieke manier. Aristoteles, een filosoof die 400 jaar voor Christus werd geboren, zei al dat het ultieme streven van elke mens het streven naar geluk is. Geluk is een emotie en betekent 'tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden', ofwel 'gelukkig zijn'. Dit is het tegenovergestelde van ongelukkig, wat bestaat uit een ontevreden gevoel.