Maand van de Geschiedenis 2018


Thema 2018: Opstand

Maand van de geschiedenis
Maand van de geschiedenis

Van voorzichtig opereren in de illegaliteit tot massabewegingen.

Opstand tegen het militarisme

Dienstweigeraar achter Tralies. 

Stephan Kraan zat twaalf maanden in het Huis van Bewaring gevangen als totaal-dienstweigeraar. In 1981 moet Stephan Kraan als totaal-dienst weigeraar 12 maanden de gevangenis in.

Geschiedenis, van 1970 tot 1996 weigerde een kleine groep van in totaal c.a. 175 dienstplichtige jongens niet alleen de militaire dienst, maar ook de vervangende dienst; zij noemden zichzelf totaalweigeraars; rond deze groep ontstond een actiecultuur van antimilitaristische acties, vooral gevoerd door de actiegroep Onkruit, totaalweiger weekends, totaalweiger overleg, totaalweiger spreekuur en de totaalweiger nieuwsbrief; totaalweigeraars werden aanvankelijk veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, sinds 1983 tot 12 maanden; met de feitelijke opheffing van de dienstplicht in 1996 kwam ook een einde aan het totaalweigeren. Totaalweigeraars weigerden alle aspecten van de dienstplicht, ook de vervangende dienstplicht, en lieten zich niet keuren of in ieder geval niet afkeuren. Hun persoonlijke weigering en daaruit volgende gevangenschap was een daad van verzet.  "Ik zat er een jaar gevangen in cel 30 van de A-vleugel, het Huis van Bewaring. Dat was van maart 1981 tot maart 1982. Op dat moment was ik de enige totaalweigeraar in Leeuwarden".

Dagboek van Stephan Kraan  De muesli bloeit
Uit Dagboek van Stephan Kraan De muesli bloeit Copyright © 1982 Peter van der Velden
Dagboek van Stephan Kraan  De muesli bloeit
Uit Dagboek van Stephan Kraan De muesli bloeit Copyright © 1982 Peter van der Velden