Folders Huis van Bewaring "DeBlokhuisPoort"


Geestelijke Verzorging 

De Geestelijke verzorging voor verheldering, bezinning, om jezelf te kunnen zijn.

 • Persoonlijk gesprek
 • Gespreksgroep
 • Kerkviering

Geestelijke verzorging is er voor iedereen. Mensen hebben een ander nodig, om te vertrouwen, te praten en hun hart te luchten. De pastor, de dominee en de humanist zijn er in deze inrichting om te steunen en om van dienst te zijn bij vragen en problemen die de gedetineerden bezighouden.  Alles wat er besproken wordt blijft "onder vier ogen". Een geestelijk verzorger is wettelijk verbonden aan het ambtsgeheim.  Pastor - Humanist - Dominee. 

De medische dienst

Op de medische dienst werken een arts, verpleegkundigen en een apothekersassistente. De medische dienst is aanwezig van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Buiten de kantooruren is er altijd een dienstdoende arts, die oproepbaar is.

 

Nieuwe gedetineerden worden altijd gezien door de arts, in een zo geheten inkomstenspreekuur, waarbij ook een verpleegkundige aanwezig is. De arts schat de gezondheidstoestand van de gedetineerde in en bekijkt de eventuele medicatie waarmee hij binnenkomt. Tevens wordt gekeken of de gedetineerde in de inrichting deel kan nemen aan de arbeid. De verpleegkundige houdt een verpleegkundige intake. Hierbij wordt de bloeddruk en de pols gemeten en krijgt de verpleegkundige een algemene indruk van de gedetineerde.

 

Ook wordt gevraagd wanneer de gedetineerde voor het laatst gecontroleerd is op tuberculose, zo nodig wordt dit opnieuw afgesproken. Iedere woensdag komt op het terrein van De Blokhuispoort een bus van de GGD om röntgenfoto’s te maken. De gedetineerde kan zich opgeven voor het spreekuur van de arts door een briefje op de vleugel in te vullen. Drie maal per week wordt er spreekuur gehouden, waarbij ook een verpleegkundige aanwezig is.

 

Bij problemen kan een gedetineerde voor een consult naar het ziekenhuis, uiteraard onder begeleiding. Wanneer een opname noodzakelijk wordt geacht dan zal de gedetineerde ingestuurd worden naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. De arts kan doorverwijzen naar de fysiotherapeut welke 1 ochtend in de week aanwezig is. De gedetineerde kan zich middels een zo geheten spreekbriefje opgeven voor de tandarts, deze heeft 1 ochtend in de week spreekuur. Voor gedetineerden met psychische en/of psychiatrische problemen is er 1 maal in de week een Psycho Medisch Overleg. Hier zijn bij aanwezig: de arts ,de psychiater, de psycholoog en de verpleegkundigen. 

Bevolkingsadministratie BVA 

De Bevolkingsadministratie is verantwoordelijk voor het inschrijven van personen welke hier gaan verblijven, de z.g. inkomsten. Naast diverse persoonlijke gegevens, zoals adres en contactpersoon, wordt er tevens een signalement met persoonskenmerken beschreven. Persoonlijke bezittingen, zoals rijbewijzen, paspoorten, huissleutels, etc, welke binnen de inrichting niet zijn toegestaan worden in de kluis bewaard.

 

Van de rechtbank ontvangt deze afdeling informatie waarin staat vermeld op grond van welke verdenking/ strafbaar feit iemand moet worden ingesloten, dit worden insluitingtitels genoemd. Al deze gegevens worden door de BVA verwerkt en actueel gehouden. Iedere mutatie zoals bijvoorbeeld opgelegde gevangenisstraf en volgvonnissen worden op de registratiekaart verwerkt.

 

Indien een gedetineerde op transport moet naar de rechtbank of elders, zorgt de BVA voor een z.g. transportorder. Op de dag waarop iemand dient te verschijnen voor de rechter staat er dan een busje van DV&O gereed en wordt de gedetineerde overgedragen. Ook bij overplaatsingen naar een andere inrichting wordt DV&O door de BVA ingeschakeld, alle vonnis- en overige gegevens omtrent de te verplaatsen gedetineerde worden vervolgens overgedragen aan de vervolginrichting.

 

De BVA is tevens verantwoordelijk voor het samenstellen van de verlofpas en ontslagbewijzen. Genoemde documenten worden door de BVA voorzien van bijv. verloftijden en data en zijn voor een gedetineerde een bewijs dat hij rechtmatig buiten een inrichting verblijft. De BVA bewaakt i.s.m. de rechtbanken de termijnen en heeft hierin een soort signaalfunctie. Indien de termijn van insluiting dreigt te verlopen en er geen bericht komt van de rechtbank, neemt de afdeling BVA contact op met de desbetreffende rechtbank en informeert naar de stand van zaken.

 

Kortom: De BVA administreert en bewaakt het gehele detentieproces van een gedetineerde/ verdachte vanaf het moment van binnenkomst tot het moment van overplaatsing/ ontslag. 

Bureau Selectie en Detentiebegeleiding BSD

Tijdens een verblijf in detentie kan een gedetineerde met zijn detentiegerelateerde hulpvragen veelal terecht bij het BSD. Bij het BSD worden o.a. aanvragen tot verlof/ tijdelijk verlaten van de inrichting in behandeling genomen.

 

Zij toetsen of de gedetineerde aan de door Justitie vastgestelde criteria voldoet en vraagt adviezen op bij o.a. de politie, reclassering en de officier van justitie. Ook wordt er voor een gedetineerde een detentieroute uitgestippeld om hem op de juiste plaats, regime, zijn detentie door te laten brengen. In sommige gevallen betekent dit zelfs dat een gedetineerde wordt opgenomen in een penitentiair programma waarbij hij zijn straf onder elektronisch toezicht kan doorbrengen en verplicht reclasseringscontact heeft.

 

De afdeling BSD werkt nauw samen met diverse justitie instellingen om duidelijk vast te stellen welke mogelijkheden er al dan niet zijn voor een gedetineerde ten tijde van zijn verblijf in detentie. Naast het uitstippelen van detentie routes is het BSD het aanspreekpunt inzake allerlei detentievragen. Het BSD voorziet gedetineerden van informatie inzake hun verblijf binnen detentie en adviseert bij bijv. het indienen van verzoeken tot betalingsregelingen. 

De beveiliging

"DeBlokhuisPoort" heeft een groep beveiligingsbeambten, die uit vrouwen en mannen bestaan. Deze groep zorgt voor de algehele beveiliging in en om het gebouw.

 

Voornaamste taken zijn:

 • Portierdiensten, al het in en uitgaande verkeer regelen. 
 • Toezicht houden op groepen gedetineerden en begeleiden tijdens ziekenhuis transport.
 •  Nachtdienstbewaking, het controleren en bewaken van het gebouw en de gedetineerden. 
 • De beveiligingsgroep bestaat uit jong personeel. 
 • Veelal is dit een opstap voor penitentiair inrichtingswerkers (PIW-er).
 • Vroeger was deze groep bewapend, dat is nu niet meer zo.
 • Wel kennen ze nog de beschermende kleding en de lange wapenstok en het schild. 
 • Dit wordt alleen gebruikt voor eigen veiligheid. Ook dit wordt zelden gebruikt tegenwoordig.
 • De bewakingsdienst verrichten hun taak in onregelmatige dienst. 
 • Dat betekend elke dag een andere dienst en weekend diensten. 
 • Een gevangenis is een 24 uurs bedrijf. 

De woonunits

"DeBlokhuisPoort" is opgedeeld in 2 woonunits.

 • Op de A-unit verblijven 73 gedetineerden 
 • Op de B-unit verblijven 85 gedetineerden.

Iedere gedetineerde verblijft alleen op een cel.

In de cel staat een bed, een bureau en een open kledingkast. 

Tevens is de cel voorzien van een "natte hoek". 

De "natte hoek" bestaat uit een toilet en een wastafeltje met kraantje.

 

De gedetineerden verlaten de cel alleen als er wordt deelgenomen aan een onderdeel van het dagprogramma. Het dagprogramma bestaat uit arbeid, een uur luchten per dag, sport, relatiebezoek (1 x per week een uur) en educatieve activiteiten zoals bibliotheek en onderwijs. Een gedetineerde is in een huis van bewaring niet verplicht deel te nemen activiteiten.  Doet hij echter niet mee dan verblijft de gedetineerde op zijn cel. Gedetineerden zijn verplicht de cel schoon te houden.

 

Op de woonunit werken penitentiair inrichtingswerkers (PIW-er).

 • De PIW-ers hebben altijd het eerste contact met de gedetineerde op de woonunit.
 • De PIW-er´s regelen de gang van zaken op de woonunit.
 • De PIW-er´s verrichten hun taak in onregelmatige dienst.

De woonunit bestaat uit 3 etages. Per etage werken 2 PIW-ers.

 • Op een etage zijn 24 cellen voor gedetineerden. 
 • Per woonunit zijn 2 isolatiecellen die dienen voor afzondering en observatie van gedetineerden.

Onze arbeid uw vertrouwen waard

Gelegen aan de rand van de binnenstad is het Huis van Bewaring al ruim een eeuw een beeldbepalend onderdeel van het Leeuwarder stadsgezicht. Het gebouw is de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd en biedt thans huisvesting aan meer dan 160 gedetineerden en 140 medewerkers. Een belangrijk deel van de dagelijks aangeboden activiteiten wordt gevormd door de arbeid. Deze bestaat uit een Binderij bedrijf en een afdeling voor Montage, Assemblage en Verpakkingen

 

Binderij & Kartonnage

Kwaliteit en maatwerk. De Binderij werkt bedrijfsmatig en klantgericht. Zij spelen flexibel in op uw behoefte, óók als dit speciale aanpassingen vereist. Kwaliteit en maatwerk staan bij elk product voorop. Onder leiding van vakkundig personeel wordt iedere opdracht met precisie en nauwkeurigheid uitgevoerd. Permanente controle maakt dat u zeker kunt zijn van een goed eindresultaat. Ook aan de afwerking wordt aandacht besteed. Bovendien kunt u ervan op aan dat wij ons houden aan de levertijden, waarbij wij de algemene leveringsvoorwaarden hanteren.

 

Wat kunnen wij voor u maken

 • Archiveringsmappen
 • Tijdschriftdozen
 • Teken- en schetsblokken
 • Vouwblaadjes
 • Memoblokken

Wat voor apparatuur hebben wij

 • Seal- en krimpapparatuur
 • Snijmachines met triltafel
 • Lijmmachines
 • Carrousel met verwarming
 • Telmachine
 • Rilapparatuur

Montage & verpakking 

Uiterst zorgvuldig. De montage- en verpakkingsbedrijven verzorgen opdrachten voor overheid en bedrijfsleven. De opdrachten variëren van eenvoudig werk tot gespecialiseerd montagewerk: U kunt er terecht voor in- en overpakken, monteren, demonteren, assembleren, sealen en krimpen, solderen, draad- en kabelstrippen, wegen, sorteren, tellen en het verzendklaar maken van artikelen, het monteren van elektrotechnische artikelen, of het verzorgen van een complete mailing. Elektrisch gereedschap en persluchtgereedschap is aanwezig.

 

Montage

 • (Fijn) mechanische artikelen,
 • Alle soorten seriematig werk
 • Autospiegels
 • Elektrotechnische artikelen
 • Fietsen, fietsonderdelen en fietsendragers
 • Hang- en sluitwerk
 • Lucht- en ventilatieroosters
 • Schakelkasten 
 • Verlichtingsarmaturen
 • Lijmapparatuur

Activiteiten 

Sport

Een van de activiteiten die de afdeling S&V biedt in "DeBlokhuisPoort" is de gedetineerden sport. Iedere gedetineerde die in de inrichting verblijft, heeft recht op 2 maal sport per week. De afdeling sport kent een tweetal verschillende activiteiten: Fitness en zaalsport

 

Bibliotheek

De bibliotheek is voor de gedetineerden. De collectie boeken die we hebben ziet er dan ook iets anders uit dan die van de gemiddelde Openbare Bibliotheek: veel Baantjer, veel waargebeurde misdaadverhalen, veel Candlelight-gedichten, veel strafrecht, maar ook lekkere romans, SF, detectives, enfin, teveel om op te noemen. De bieb wordt beheerd door drie bibliothecarissen. Wij doen ons best om de bibliotheek een plezierige plek te laten zijn voor de gedetineerden om er zo nu en dan een uurtje door te brengen, en natuurlijk om zoveel mogelijk de informatie te kunnen leveren waar om gevraagd wordt. Spelletjes tot informatie over adressen van instellingen, de bezoekregeling in andere gevangenissen, bijwerkingen van medicijnen, voorwerpen op cel, kortom wat er maar te vragen valt. Boeken die we niet zelf in de collectie hebben, kunnen we betrekken via de Openbare Bibliotheek. Daarnaast zorgen we voor de informatie voorziening via de kabelkrant.

 

Maatschappelijke Integratie Traject

Tijdens de detentie aan je toekomst werken Het accent ligt dan op Arbeidstoeleiding. Dat wil zeggen dat binnen de inrichting er naar toe gewerkt wordt dat je buiten een baan krijgt of een opleiding gaat volgen. Werk is namelijk van groot belang om je staande te houden in de maatschappij. Het geeft het leven inhoud en een doel. Werken alleen is vaak niet voldoende om goed te kunnen functioneren, ook goede huisvesting, relaties, vrijetijdsbesteding en aandacht voor persoonlijke hulpvragen zijn factoren die mede succes of mislukken bepalen. Bij het aanmelden volgt een oriënterend gesprek. Hierin worden de volgende zaken besproken:

 • A. Heb je een verblijfsvergunning,
 • B. Geen verslavingsproblematiek,
 • C. Binnen 18 maanden weer vrijkomt
 • D. Beheers je de Nederlandse taal redelijk?

Samen met de trajectbegeleider wordt in een individueel gesprek gekeken of je kunt worden opgenomen in een traject. Vervolgens wordt er samen met jou een traject uitgezet. Misschien moet je worden overgeplaatst naar een inrichting die de juiste opleiding voor je heeft of misschien kun je regelrecht naar de arbeidsmarkt bemiddeld worden.

 

Onderwijs

De afdeling onderwijs maakt deel uit van het team S &V en kan delen van MI trajecten (maatschappelijke integratie) verzorgen die samengesteld worden door de trajectbegeleider (ITB er) van de inrichting en de gedetineerde. De aangeboden onderwijs activiteiten trachten een bijdrage te leveren aan de re-integratie van de gedetineerde in de maatschappij na zijn detentie. Het hieronder genoemde aanbod is daarom gericht op maatschappelijk functionele opleidingen/cursussen/trainingen.

 • Nederlands voor Nederlanders
 • Nederlands voor anderstaligen
 • Basisvaardigheden rekenen 
 • Theorie verkeersexamen A/B/C/D 
 • Engels voor beginners
 • Basiskennis informatica 
 • Beroepsgerichte opleidingen

Huisvlijt

Op de huisvlijt/krea worden de volgende activiteiten aangeboden:

Houtbewerken: b.v. speelgoed, schilderijlijsten, schemerlampen, enz maken. Het werken met klei, boetseren en gieten. Het werken met gips zoals schaakspelen of beeldjes maken. Het werken met glas in lood (Tiffany) Emailleren, sieraden maken, graveren in glas of spiegel, schilderen op doek of papier, tekenen b.v. met potlood, wasco, houtskool. Pitriet bewerken creatief zijn met papier leerbewerking.