P.I. de Wieling

P.I. de Wieling

Penitentiare inrichtingen "de Wieling"

Het Huis van Bewaring DeBlokhuispoort en de gevangenis  De Marwei staan gerant voor een detentie die sober, veilig en menswaardig. Genoemd kan worden op basis van respect voor de persoonlijke integriteit van de gedetineerden; aandacht voor de individuele ontwikkelingen van de medewerkers; belangen van relaties en samenleving.


Logo P.I. de Wieling

logo PI de Wieling

 

 

UItleg van de winnende inzending van de naam: "De Wieling".
Als mensen eenmaal op boevenpad gaan. Gaan ze veelal de draaikolk in. Weten ze zich naar de rand te werken, dan draaien ze er uit. Maar zo niet dan zuigen ze steeds dieper dat is de uitleg/reden van mij geweest om deze naam in te dienen voor het nieuwe logo.  J.Deelstra.

PI de Wieling
PI de Wieling

Er werd in 2002 een nieuw concept bedacht om het Huis van Bewaring samen met de nieuwe gevangenis De Marwei het netwerk te delen. De medewerkers van P.I. de Wieling kunnen sinds kort, vanuit de eigen locatie, met elkaar communiceren door gebruik te maken van Microsoft Outlook (mailen) en zeer snelle informatie-uitwisseling. Ook kwam er een samenwerking met de arbeid, producten werden nu onder de aandacht gebracht via P.I. De Wieling.