Sluiting van "DeBlokhuisPoort"


1 april 2008 Justitie zegt de huur op

1 april 2008 Justitie zegt de huur op. De dagen van huis van bewaring "DeBlokhuisPoort" in Leeuwarden lijken geteld. 17 juni 2007 laatste gevangene.

 

Blokhuispoort moet boordevol cultuur' Gepubliceerd op 25 juni 2007, 10:39

De Blokhuispoort in Leeuwarden moet een grote ‘cultuurboulevard' worden. Dat wil cultuurwethouder Yvonne Bleize. Bleize heeft haar oog laten vallen op de ruim 130 jaar oude gevangenis, die met sluiting wordt bedreigd. Als de sluiting doorgaat, zouden er allerlei instellingen, zoals het Verzetsmuseum, de popacademie of kunstencentrum Parnas een plekje kunnen vinden. Je bent natuurlijk blind als je de Blokhuispoort niet onderzoekt", laat Bleize weten. In september valt het besluit of het huis van bewaring zijn poorten moet sluiten. Het complex hoort landelijk tot de honderd meest waardevolle rijksmonumenten en mag daarom nooit worden verkocht. ,,Maar er zijn prachtige mogelijkheden", vindt Bleize. ,,Het heeft een prachtige binnenplaats, waar je een openluchtpodium op kwijt kunt."

 

Verder zouden er restaurantjes op de ruime binnenplaats kunnen komen, of zouden de cellen kunnen worden omgebouwd tot jongerenhuisvesting. Voor het Verzetsmuseum, dat maar aarzelend in het kielzog van het Fries Museum naar het Zaailand wil verhuizen, zou de Blokhuispoort een ideale locatie zijn: bij een overval in 1944 wist het Friese verzet er 51 gevangenen te bevrijden. De gevangenis moet mogelijk dicht omdat het complex niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Bij een inspectie eerder dit jaar bleek dat de afvoer van rook en warmte uit de Blokhuispoort niet voldoende was. Ook konden gedetineerden in geval van een calamiteit niet snel genoeg worden geëvacueerd. Om het probleem te ondervangen, moest extra beveiligingspersoneel worden ingehuurd. Dat moest in geval van nood snel de gevangenisdeuren openen. 


Fotoalbum ontruiming


29 juni 2007 geen ontslagen

Bij sluiting Blokhuispoort vallen geen ontslagen 29-06-2007 

In de Blokhuispoort gevangenis in Leeuwarden vallen geen gedwongen ontslagen in het geval dat het huis van bewaring zijn deuren moet sluiten.  Dat verwacht directeur Ton Golsteijn van de Noordelijke gevangenissen. In september valt het besluit over het voortbestaan van de ruim 130 jaar oude gevangenis. "We hebben in Leeuwarden De Marwei nog. Als de Blokhuispoort moet sluiten, kunnen veel mensen via natuurlijk verloop daar een plek vinden. Het lukt wel", zegt Golsteijn. Sommige cipiers zouden terecht komen in andere inrichting, waaronder misschien de nieuwe jeugdgevangenis in Heerenveen. In de Blokhuispoort werken ongeveer honderd mensen. De leegstand in de noordelijke gevangenissen is ondertussen zo groot dat deze week een hele vleugel van de Blokhuispoort is leeg komen te staan. Deze week werd bekend dat ondertussen een hele vleugel leegstaat om op personeelskosten te besparen. Ook op de lange termijn zijn in het Noorden genoeg cellen over om het zonder de verouderde gevangenis toe te kunnen, verwacht Golsteijn. Het lot van de Blokhuispoort lijkt daarmee bezegeld. ,,We moeten enorm investeren om de Blokhuispoort aan alle eisen te laten voldoen. Het is niet mijn beslissing, maar ik zie het zwerk wel drijven." Justitie brengt nu in kaart hoeveel celruimte er landelijk over is. Sinds gevangenissen twee man op een cel mogen houden, is het jarenlange cellentekort omgeslagen in een overschot, zeker in het Noorden. Toch is er veel behoefte aan personeel, omdat de veiligheidseisen na de Schipholbrand flink zijn aangescherpt. Daarom moest ook in de Blokhuispoort veel tijdelijk personeel worden ingehuurd om in het geval van een ramp de cellen tijdig te kunnen openen.  Bron: Leeuwarder Courant 


Dreiging sluiting 2002

Krantenknipsels dreiging sluiting 2002.De oude schoenen zitten nog prima De Blokhuispoort telt 158 cellen honderd medewerkers. Het personeel van de Blokhuispoort in Leeuwarden heeft zich nog niet neergelegd bij de voorgenomen sluiting van het huis van bewaring. De boodschap van de sluiting kwam hard aan. "Na de schrik volgde de ontkenning en nu dringt het besef door van de realiteit. Ik houd de mensen voor: het besluit is genomen, dit zal gebeuren", vertelt locatiedirecteur Obe Veldman aan het Leeuwarder Blokhuisplein. Er is een cellentekort en wij hebben cellen. Er is een personeelstekort en wij hebben personeel. Aldus de cipiers van de Blokhuispoort, een roemruchte gevangenis aan de rand van het centrum van het Friese Leeuwarden. Maar het mag niet baten: minister Korthals van Justitie heeft meegedeeld dat de huizen van bewaring in Leeuwarden en Groningen worden samengevoegd tot één nieuw te bouwen inrichting in Groningen. De medewerkers van Blokhuispoort zijn diep bedroefd. Hun gebouw staat bekend om een indeling die zelfs de gevangenen sfeervol vinden en bovendien kent de gevangenis een lange geschiedenis met beruchte en beroemde gevangenen. Reportage over de Blokhuispoort, een monumentale gevangenis in Leeuwarden, die wordt gesloten. De instelling wordt samengevoegd met de gevangenis van Groningen, omdat het gebouw volgens justitie niet meer aan de moderne eisen voldoet. Gevangenisbewaarder Wouter Algra gaat dit zeer aan het hart. Hij wordt gevolgd tijdens zijn werk en een rondleiding in de Blokhuispoort.


Interviews 

INTERVIEWS hierover met: - Wouter Algra, cipier; - Hans Dasselaar, cipier; - Obe Veldman, dir. Blokhuispoort; - enkele gedetineerden.  Van Gewest tot Gewest 27 juni 2007 Blokhuispoort

 

Geacht college,

In de Leeuwarder Courant van 26 juni stond een artikel over de mogelijke sluiting van de Blokhuispoort. Een vertegenwoordiger van het college had direct mooie plannen voor een cultuurboulevard in de Blokhuispoort. Zoveel enthousiasme is natuurlijk perfect. En als de Blokhuispoort onverhoopt daadwerkelijk de deuren zou moeten sluiten als Huis van Bewaring wellicht ook een goede optie. Alleen zo ver is het nog niet. En de VVD Leeuwarden wil graag dat het college net als in het verleden ook zoveel enthousiasme blijft tonen voor het inzetten op het behoud van de werkgelegenheid van de Blokhuispoort.

 

Even kort wat geschiedenis. In 2002 is er door het college van B&W en het personeel enorm hard aan getrokken om de sluiting van de Blokhuispoort in Leeuwarden van tafel te krijgen. Het gaat in Leeuwarden om meer dan 100 arbeidsplaatsen. In 2002 heeft de toenmalige minister van Justitie tijdens een bezoek aan Leeuwarden nog uitgesproken dat Leeuwarden mogelijk een nieuwe gevangenis kan krijgen als de Blokhuispoort de deuren zou sluiten en dat ook bekeken zou kunnen worden. Ook diverse landelijke politieke partijen hebben destijds mooie verkiezingsbeloftes gedaan.

 

Op een nieuwe dreigende sluiting in 2004 heeft het college van B&W geantwoord op de vraag van de VVD Leeuwarden wat het college sinds 2002 heeft gedaan met betrekking tot de Blokhuispoort richting Tweede Kamer, het Kabinet, etc. om sluiting te voorkomen en/of de werkgelegenheid voor Leeuwarden te behouden (b.v. door een nieuwe gevangenis): “De ontwikkelingen zijn nauwlettend gevolgd. Verschillende bestuurders hebben op diverse momenten contact gezocht met de Rijksgebouwendienst, het Ministerie van Justitie en Kamerleden. Er is sprake geweest van een massieve lobby om de Blokhuispoort open te houden met uiteindelijk een succesvol resultaat.”

 

Al met al een zeer actieve inzet om werkgelegenheid voor Leeuwarden te behouden. Iets dat de VVD Leeuwarden heeft gewaardeerd. De VVD Leeuwarden wil graag dat het college die lijn doorzet. Daarom heeft de VVD Leeuwarden de volgende vragen:

  • Welke activiteiten heeft het college van B&W tussen 2005 en nu uitgevoerd met betrekking tot werkgelegenheid bij de Blokhuispoort of andere justitiële ontwikkelingen?
  • Wat zijn de mogelijkheden volgens het college van B&W om de Blokhuispoort open te houden of andere (vergelijkbare) werkgelegenheid binnen te halen?
  • Is het college bereid om actie te ondernemen om de werkgelegenheid van de Blokhuispoort voor Leeuwarden te behouden of nieuwe (vervangende) werkgelegenheid te krijgen. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  • Wat is de mening van het college over het feit dat er nu al driftig wordt gespeculeerd over de nieuwe invulling voor de Blokhuispoort en de invloed in strategische zin daarvan op de mogelijke sluiting van de Blokhuispoort?

Wij hopen en verwachten dat u de vorenstaande vragen op korte termijn kunt beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Aukje de Vries Datum: Woensdag, 27 Juni 2007