Johannes Muller


Veldwachter

Johannes Muller. Van ongeveer 1905 tot 1930 was hij veldwachter in de gemeente Ferwerderadeel en telt twaalf officiële kernen (dorpen). De hoofdplaats is Ferwerd. De dorpen in de gemeente hebben sinds 1999 alleen de Friestalige plaatsnaamaanduidingen als de officiële namen. De Nederlandstalige namen zijn slechts alternatieve benamingen. De plaatsnaamborden zijn in de hele gemeente eentalig Fries. Johannes Muller was agent van politie. Hij werkte rond 1900 enige tijd in de Gevangenis.  Van ongeveer 1905 tot 1930 was hij veldwachter in de gemeente Ferwerderadeel. 

 

Foto links, Het is niet bekend van welke ruimtes deze sleutels zijn.

Foto rechts,  Agent van politie Johannes Muller in Ferwerd, met zijn echtgenote.

Deze twee sleutels komen uit de nalatenschap van Johannes Muller (1877-1933).  
In bruikleen van: Jaap Timmer, Apeldoorn (achterkleinzoon)