Hans de Ruiter


In april 1975 begon Hans de Ruiter als bewaarder in het Huis van Bewaring Leeuwarden. Hans betrok met zijn echtgenoot Coby een dienstwoning op de hoek Keizersgracht en Blokhuisplein, in een paar stappen was je in het Huis van Bewaring. Hans heeft verschillende functie gehad zoals medewerker op de crea afdeling, werkmeester op verschillende werkzalen en was actief als BHV er. Bedrijfshulpverlener en begeleide de EHBO opleidingen. Na vele jaren werkzaam kwam het moment van het pensioen, niet iedere dag meer naar de bajes. 

Bezoekje aan De Blokhuispoort

Op zaterdag 05-09-2020  rond 12:00 uur is Hans met zijn vrouw en dochter met de kids naar de Blokhuispoort gegaan om de sfeer weer eens te proeven van het oude gebouw. Hans en de familie werden opgewacht door twee oud collega's Willem Helfrich en Hans Slagers die de rondleiding verzorgde. De bunker en directiekamer moest zeker worden bezocht waar vele verhalen van vroeger werden gedeeld.  De kleinkinderen waren onder de indruk van de oude gevangenis. 

Tweede bezoek

Afgelopen zaterdag 06-11-2021 heb ik een shoot mogen maken met Hans. Hij heeft beginnende Alzheimer. Omdat het niet bekend hoe deze verschrikkelijke ziekte zich ontwikkelt bij Hans hebben we een mooie serie gemaakt in de Blokhuispoort waar hij jaren heeft gewerkt. Met dank aan de medewerkers van de Blokhuispoort die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Fotograaf Eddy Koopal