NHL Minor 3D


19-06-2015 Minor 3D

Minor 3D NHL - Blokhuispoort

De uitnodiging  kick-off van de minor 3D

Aanleiding fungeren opdrachtgever studenten 3D minor.

Op 19 juni 2015 werd de Stichting Blokhuispoort benaderd door mevr. G. Dijkstra medewerker Kenniscentrum van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden om als potentiële opdrachtgever te fungeren voor de studenten 3D minor.

 

Wij werden gevraagd de opdracht in een vijf minuten durende presentatie aan de studenten te laten zien. Uit alle opdrachten (8 opdrachtgevers ) kregen de studenten de gelegenheid om hun keuze maken. 

3D Blokhuis tot Blokhuispoort

Het verhaal van de 3D animatie

Het ontstaan van de gebouwen aan de Keizersgracht en Blokhuisplein te Leeuwarden

het "Blokhuis Leeuwarden" (1498-1661) - het "Huis van Opsluiting en Tuchtiging" (1661-1874) - de "Bijzondere Strafgevangenis" en "Huis van Bewaring" (1874-1969) en het "Huis van Bewaring" (1970-2008)

E-mail

 Geachte opdrachtgever,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de kick-off van de minor 3D. 

Datum: woensdag 2 september 2015 Tijdstip: 13.00 – 16.00 uur  Locatie: NHL Hogeschool. Tijdens deze middag krijgen alle opdrachtgevers de gelegenheid om hun project kort te pitchen. Na deze presentaties is er gelegenheid om in informele sfeer samen met de studenten de opdrachten verder te verkennen.  Gerdien Dijkstra

 

De presentatie was zeer goed geslaagd de helft van de studenten bleek zich hiervoor te hebben aangemeld. Er zijn uiteindelijk zes studenten uitgekozen die met de opdracht bezig konden. De studenten hebben een half jaar de tijd om de animatie te maken waarin regelmatig overleg gepleegd wordt met de opdrachtgever.

Het studententeam:

3d Minor NHL

Zeven studenten van de NHL 3D minor met project:
"Blokhuis tot Blokhuispoort".


De studenten stellen zich aan u voor:

Projectruimte blokhuispoort

Graag wilden de studenten een cel betrekken om er aan te kunnen werken en de "geschiedenis" aan te voelen. Een goede zaak waarop wij wat voor hen zijn gaan regelen. Op de 2e etage van de B Vleugel in cel 2.11 zijn ze te vinden op de dinsdag en donderdag. 

 

"Aangezien er ons weinig bekend was over de Blokhuispoort en de doelgroep, hebben we voornamelijk hier veel onderzoek naar gedaan. Aan de hand hiervan willen wij een sterk concept neerzetten. Daarna kunnen we daadwerkelijk bezig met het produceren van de animatie video, en kan ik visueel meer laten zien."- Riemer Dijkstra.

De opdracht

Onze wens was, toen het museum zich in 2011 begon te ontwikkelen, ook de geschiedenis van het ontstaan van het Blokhuis tot de huidige Blokhuispoort  1874-1876 op een zelfde manier als de maquette aan onze bezoekers tot leven laten brengen maar hadden daar de middelen niet voor. Deze mogelijkheid werd ons in de schoot geworpen en gingen daar dan ook graag op in. Eind januari 2016 zullen de zes studenten het opleveren en presenteren. 

Het Doel

De animatie wordt de intro voor Museum Blokhuispoort. Als voorbereiding op 2018 wordt de presentatie van de geschiedenis van de voormalige gevangenis en Huis van Bewaring De Blokhuispoort in een geheel nieuw jasje gestoken. De zes studenten krijgen de eeuwige roem en zij worden met hun prestatie vastgelegd op de website van Museum Blokhuispoort en in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek.

Vervolg in het 2e semester.

minor 3d NHL

Van links naar rechts: Riemer Dijkstra, Marcano Flisijn, Mike Bajema, Adriaan de Haan,

Sicco Bruinsma en  Maurizio van der Werf

Op 12 januari zou de animatie officieel aan ons worden overgedragen maar de studenten hebben het eindproduct nog niet naar wens kunnen realiseren en gaan ze er in dit semester mee verder. Vanaf februari 2016 zijn ze weer te vinden in hun cel waar er verder aan gewerkt wordt tot eind juni 2016. Riemer Dijkstra zal niet meer als contactpersoon fungeren gezien het behaalde aantal punten maar overgenomen door Sicco Bruinsma en Adriaan de Haan. Lichella stopt met de opleiding er komt niet een nieuwe student voor in de plaats dat zou teveel tijd gaan kosten om deze in te werken in het project.

 

Beste opdrachtgever, 

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de kick-off van de minor 3D.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om in 5 tot 10 minuten uw project te pitchen. Na afloop is er gelegenheid om in informele sfeer kennis te maken met de studenten en docenten.

Datum: dinsdag 2 februari 2016

Tijdstip: 09.30 tot 12.00 uur.

Locatie: Blokhuispoort Leeuwarden 

 

Het proces begon voor de Stichting Blokhuispoort wel weer opnieuw maar werd dit keer het concept en de opdracht samen met Riemer Dijkstra met de aanwezige studenten doorgenomen . 

Voortgang opdracht

De 3D animatie moet in dit 2e semester de vorm gaan krijgen naar het eindproduct. Hiervoor gaan ze zich onder anderen verdiepen in de wensen van de doelgroep ( 30+ )  door het afnemen van enquêtes in openbare gelegenheden gerelateerd met historie.

 

"Deze tijd gaan we verder met hoe we het verhaal goed moeten overbrengen aan de doelgroep, het concept gaat we verder uitbouwen met behulp van storytelling en research. Daarnaast gaan we design keuzes maken. Dit hopen we binnenkort te kunnen laten zien en te testen" - Sicco Bruinsma. (maart2016) 

 

De resultaten uit de testen worden geraadpleegd voor het verder ontwikkelen van de animatie en kan deze langzamerhand vorm gaan krijgen. De voorbereidingen zijn hierbij afgerond en wordt in de komende vijf weken tot het einde van het semester de uiteindelijk 3D animatie gevormd.

Je stapt als "hoofdpersoon"  in het verhalenboek en maakt kennis met de stadhouder Albrecht van Schaumburg, beleeft de grote brand en bent getuige van de spectaculaire ontsnapping  op 8 december 1944. 

3D Minor NHL

De 3D animatie moet in dit 2e semester de vorm gaan krijgen naar het eindproduct. Hiervoor gaan ze zich onder anderen verdiepen in de wensen van de doelgroep ( 30+ )  door het afnemen van enquêtes in openbare gelegenheden gerelateerd met historie.

 

Deze tijd gaan we verder met hoe we het verhaal goed moeten overbrengen aan de doelgroep, het concept gaat we verder uitbouwen met behulp van storytelling en research. Daarnaast gaan we design keuzes maken." - Sicco Bruinsma. (maart 2016) 

 

De resultaten uit de testen worden geraadpleegd voor het verder ontwikkelen van de animatie en kan deze langzamerhand vorm gaan krijgen. De voorbereidingen zijn hierbij afgerond en wordt in de komende vijf weken tot het einde van het semester de uiteindelijk 3D animatie gevormd.

Je stapt als "hoofdpersoon"  in het verhalenboek en maakt kennis met de stadhouder Albrecht van Schaumburg, beleeft de grote brand en bent getuige van de spectaculaire ontsnapping  op 8 december 1944. 

"We hebben de afgelopen periode nog kleine wijzigingen aangebracht waaronder de grote brand wat verduidelijkt en het beeld iets verscherpt van de animatie. De laatste hand wordt nu gelegd aan het boek"   -Adriaan de Haan. ( juli 2016)

 

Tot de deadline van begin augustus wordt er nog aan deze wijzigingen gewerkt en kunnen wij alvast gaan bepalen hoe de animatie het best tot zijn recht komt op de website. De Stichting Blokhuispoort verbreed de horizon met exposeren buiten de grens van Leeuwarden, leent de expositie zich ervoor dan wordt de animatie daarin zeer zeker toegepast.

 

Onze opdracht: Laat zo goed mogelijk zien hoe de Blokhuispoort is ontstaan vanaf het moment dat de stadhouder Albrecht van Saksen zijn vesting is gaan bouwen in 1499 aan de zuidwesthoek van Leeuwarden. Het ging ons alleen om het exterieur wat binnen in het gebouw zich afspeelde was iets wat we zelf konden vertellen aan de bezoekers van het museum of de expositie. Misschien is dat voor ons een opdracht om verder over na te denken? 

 

Wij danken het team voor hun inzet de afgelopen twee semesters, ze hebben voortreffelijk werk verricht.

Blokhuispoort NHL project


Contactpersooon NHL

Gerdien Dijkstra  1e semester

Kenniscentrum Multimedia

Opleiding Communication & Multimedia Design
gerdien.dijkstra@nhl.nl

  

Margreet Kooiker 2e semester

Kenniscentrum Multimedia

Opleiding Communication & Multimedia Design

Margreet.Kooiker@nhl.nl

www.nhl.nl/kenniscentrummultimedia  

Video minor 3d