Kampen


Het interneringskamp

Een interneringskamp is een faciliteit om grotere groepen personen vast te zetten, waarbij de controle op politieke tegenstanders of politiek onbetrouwbaar geachte bevolkingsgroepen centraal staat. Krijgsgevangenkampen zijn eveneens interneringskampen, waarbij hier echter steeds internationaal-rechterlijke normen dienen te worden nageleefd. Onder internering wordt ook verstaan het gevangenhouden van soldaten die in een oorlog in neutraal gebied terecht zijn gekomen.

1914 - 1918 Belgische vluchtelingen

1940 - 1945 NSB'ers

 • Het werkkamp Elfbergen bij Oudemirdum heeft in de meidagen van 1940 een bescheiden rol gespeeld bij het vastzetten van NSB’ers. Na de capitulatie van Nederland werden ze weer vrijgelaten.
 • Het kamp Wyldemerk aan de andere kant van de Luts (eigenlijk van Swinderenvaart) is in 1941 door de Duitse bezetter gebouwd voor Nederlandse arbeidsdienst. Eind 1944 vertrokken de bewoners naar het front. Daarna kwamen er evacués uit Noord Limburg. Na de oorlog werden er politieke delinquenten ondergebracht. Er kwamen ook Nederlanders die jarenlang in Duitsland hadden gewoond en liever weer terug wilden naar Nederland. Wyldemerk werd hun tijdelijk thuishaven. Vanaf 1954 kwamen de Ambonezen.

1945 -1951 Over de interneringskampen is heel weinig bekend. Hier vindt u een (incomplete) lijst met namen van interneringskampen voor collaborateurs.

 • Kamp Barka te Harlingen, 1945-1950
 • Gevangenis Crack-State te Heerenveen, 1946-1948
 • Kamp Ericadorp te Leeuwarden, 1946-1950
 • Huis van Bewaring te Leeuwarden, 1946-1951
 • Noodziekenhuis te Leeuwarden, 1947-1951
 • De Gevangenis te Sneek, 1946-1951
 • Kamp Sondel te Sondel, 1946-1951
 • Kamp Sparjebird te Hemrik, 1946-1951  Arjen de Groot
 • Kamp Wierda te Wolvega, 1946-1948
 • Kamp Ybenheer en kamp Oranje te Fochteloo. Ybenheer (of Ybenhaer) heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog als werkkamp voor joden gediend. Na de bevrijding werd het gebruikt als strafkamp voor NSB-ers en omgedoopt tot kamp Oranje.
 • Kamp It Petgat te Blesdijke, 1946

1951-1970 Molukse woonoorden