Archief familie van der Vegte

Op 23 juni 2022 ontvingen wij de familie van de bewaarder Hermannus (Herman) van der Vegte die heldendaden heeft verricht tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Bijzondere Strafgevangenis van Leeuwarden. Er was een overdracht van vele originele documenten uit de tijd 40 45. 

Familie archief

Aantekeningen

Luchtalarm

Laatste transport uit de bajes

Verslag

Verslag bewaarder Hermannes van der Vegte
Verslag bewaarder Hermannes van der Vegte

Verklaring

ARCHIEF FAMILIE VAN DER VEGTE
ARCHIEF FAMILIE VAN DER VEGTE

Ministerie

ID bewijzen

Toespraak DS B v Gelder

Uitnodigingen

Uitnodiging
Uitnodiging

Kamp Arendstuin

Kamp Arendstuin was ingericht voor politieke delinquenten op de vliegbasis te Leeuwarden, 1945-1947. Hermannus van der Vegte diende een aantal maanden in Kamp Arendstuin. als bewaarder van gedetineerden. 

Arendstuin Leeuwarden

Dankbetuigingen

Dankbetuiging
Dankbetuiging

Diversen