Verhalen Strafgevangenis


Wolter van der berg

Wolter van der berg. Vernieuwing van het systeem. In 1924 waren er heel wat geruchten in de Bijzondere Strafgevangenis voor Mannen te Leeuwarden. Zoo was nl. de officiële naam van Blokhuisplein 40. Door de Rechters was en ook door de Directie werd in die tijd meegedeeld dat er nieuwe maatregelen zouden komen, die heel wat goeds inhielden voor de gedetineerden. Zoo zou toen heel wat gedaan worden aan het bewonen van de cel.


Ari k

Bijzondere Rechtspleging 1944-1952. Rampzalige gevolgen voor politieke delinquenten en collaborateurs (Soesterberg 2007) 314-318. ”Te Leeuwarden werd iemand genoodzaakt om met zijn vrouw samen per kar de beertonnen in een buurt zonder Wc's op te halen, deze naar buiten de stad te rijden en hier moest de vrouw ton voor ton over haar neergeknielde man uitstorten. Ze deed het schreiende.


Macht van het lijden

Macht van het lijden. Een jarenlang eenzaam opgesloten gevangene in het Leeuwarder tuchthuis had twee duiven, die door een kapot raampje in- en uitvlogen. In Groningen raakte een gevangene zo gehecht aan een paar vliegen in zijn cel dat hij verstijfde van schrik toen een bezoeker ze argeloos van zich afsloeg. Het zijn passages als deze die De macht van het lijden - Twee eeuwen gevangenisstraf in Nederland levendig maken. 


Gevangene 1113 onthult

Gevangene 1113 onthult: verbeteren onze rechtspraak en gevangenissen de mens? In het Leeuwarder inferno verloopt een werkdag als volgt. Des morgens te half zeven luidt op de binnenplaats een bel: opstaan! Om 7 uur worden de celdeuren in de cellenvleugel geopend. Eerst wordt de beruchte ton buiten gezet en dan kunnen de gevangenen hun stenen waterkruik bij de waterkraan op de gang vullen. In de cellen bevindt zich namelijk geen sanitaire installatie, men wast zich in een wasblik. Op de verblijfzalen staan gemeenschappelijke wasbakken met stromend water.


Johannes Muller

Johannes Muller. Van ongeveer 1905 tot 1930 was hij veldwachter in de gemeente Ferwerderadeel en telt twaalf officiële kernen (dorpen). De hoofdplaats is Ferwerd. De dorpen in de gemeente hebben sinds 1999 alleen de Friestalige plaatsnaamaanduidingen als de officiële namen. De Nederlandstalige namen zijn slechts alternatieve benamingen. De plaatsnaamborden zijn in de hele gemeente eentalig Fries.


11.000 jaar gevangenisstraf

Wat weet het Nederlandse volk van het gevangeniswezen in ons land? Het departement van justitie heeft ons in de gelegenheid gesteld een uitvoerige fotoreportage te maken van de Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden, waardoor wij in staat zijn onze lezers een beeld te geven van leven en arbeid van de tot langdurige vrijheidsstraffen veroordeelden.


Verbouwing 1946

Verbouwing Bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden. We beginnen dan met de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden, weliswaar een oud strafgesticht, althans dat, hetwelk tot 1870 ter plaatse heeft gediend tot gevangenis en hiervóór dan ook in verschillende hoofdstukken beschreven 1, doch vooral sedert 1945 inwendig verbouwd om het geheel aan het nieuwe regime dienstbaar te maken. 


Dienstkleding 1954

Op regelmatige tijden wordt door of vanwege het hoofd van Dienst een inspectie gehouden van alle dienstkledingstukken, welke in het Rijks kledingboekje nog niet zijn afgeschreven. Algemeen Verschillend gekleurde goederen mogen niet bij elkaar in hetzelfde water te weken worden gezet, noch tegelijk in hetzelfde sop worden gewassen evenmin als zeer vuile kledingstukken (bijv. met olie of andere vette stof verontreinigde overalls e.d.) met andere katoenen kleding. 


Sporttoernooi 1956

Sporttoernooi 1956. Gaarne wil ik van de door de Toernooicommissie geboden gelegenheid om U in deze gids een welkom in de Friese hoofdstad toe te roepen gebruik maken. Alhoewel er door de Toernooicommissie niet naar is gestreefd om de onvolprezen lustrumstijl te overtreffen of ook maar te evenaren, is bij mij toch de overtuiging gerezen, dat, waar zo enthousiast en intensief de voorbereidingen op bekwame wijze door de Toernooicommissie zijn getroffen, ook dit toernooi zal moeten slagen. 


Jaarverslag 1970

Jaarverslag 1970. Eigenlijk is dit een tweejaars-verslag is en handelt over de periode van 1 januari 1969 tot 1 januari 1971. De oorzaak van deze onmogelijkheid is gelegen in de min of meer chaotische situatie, waarin het Huis van Bewaring Leeuwarden heeft verkeerd vanaf de zomer van 1969 tot aan de eerste maanden van 1970. Een chaotische situatie. 


Ontsnapping 13-1-1883

Ontsnapte boeven komen niet ver LEEUWARDEN - Gisteren avond omstreeks acht uur hadden twee gevangenen in het tuchthuis alhier ene poging tot ontvluchting gedaan. Toen n.l. de gehele bevolking van een der bovenste werkzalen naar de verblijfszaal zou worden geleid, hadden zij weten achter te blijven en was het hun mogen gelukken, door een raampje op het dak te komen, van waar zij zich met een touw naar beneden lieten zakken. Terwijl beiden aan het touw hingen, viel echter een naar beneden, waarbij hij het rechterbeen brak, de ander kwam behouden op een der binnenplaatsen terecht. Echter tegelijkertijd, dat zij beneden waren gekomen, waren ook de bewakers daar, om zich van hen meester te maken.